معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت مطرح كرد: حمایت وزارت نفت از فناوری های بومی دارای دانش فنی

ربات كشاورز: معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت اظهار داشت: از فناوری هایی كه ایرانی هستند و دانش فنی آن توسط محققان كشورمان بدست آمده در وزارت نفت حمایت می نماییم تا به تولید برسند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، حبیب اله بی طرف در حاشیه رونمایی از ابزارهای حفر چاه در دانشگاه امیركبیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت نفت از فناوری هایی كه دانش فنی دارد حمایت می كند تا به تولید انبوه برسد و در صنعت نفت هم مورد استفاده قرار بگیرد.
وی اضافه كرد: اگر تولید و ساخت تجهیزات یك فناوری بر مبنای قرار داد خرید باشند مورد حمایت وزارت نفت قرار می گیرد.
بی طرف با تاكید بر اینكه شركت های با استفاده از قراردادها شناخته می شوند و در اولویت وزارت نفت قرار می گیرند اظهار داشت: در وزارت نفت، قرارداد خرید از شركت دانش بنیان منعقد می گردد تا در خلال ساخت تجهیز یا كالا تولید فناوری و انتقال آن صورت گیرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت اظهار داشت: از این رو وزارت نفت از فناوری های بومی ایرانی كه دارای دانش فنی هستند حمایت می كند.