جشنواره انار فرصتی برای معرفی پتانسیل های گردشگری منطقه اورامان

ربات کشاورز: رئیس جهاددانشگاهی کردستان اظهار داشت: برگزاری موفق جشنواره استانی انار علاوه بر کسب اعتبار برای استان، باید زمینه پایه ریزی برگزاری جشنواره ملی انار اورامان در سال های آتی را فراهم آورد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، چیا سهراب نژاد در نشست خبری امروز، ۲۲ مهر ماه در ارتباط با جشنواره انار اورامان، اظهار نمود: این جشنواره در سه حوزه برگزار می گردد که ابتدا به مدت سه روز در ۴ روستای ژیوار، بلبر، سلین و ناو با حضور خبرنگاران و عکاسان و علاقمندان به حضور در جشنواره برگزار می گردد و اختتامیه رسمی آن هم در سنندج با تقدیر از عکاس بهترین تک عکس، بهترین مجموعه عکس و بهترین یادداشت و گزارش هم با رای داوران و با حضور مسئولان استان برگزار می شود.
رئیس جهاددانشگاهی کردستان عنوان کرد: سمینار تخصصی این جشنواره هم که سومین حوزه برگزاری جشنواره است، با مسئولیت دانشگاه پیام نور برگزار می شود.
وی تصریح کرد: برگزاری موفق جشنواره انار علاوه بر کسب اعتبار برای استان، باید زمینه پایه ریزی برگزاری جشنواره ملی انار اورامان در سال های آتی را فراهم آورد.
وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته برای برگزاری این جشنواره، عنوان کرد: افراد زیادی از سراسر استان برای حضور در جشنواره با استفاده از تورهای گردشگری و… ثبت نام کرده اند که با عنایت به این حجم از حضور مخاطب، امنیت و نظم مراسم بحث مهمی است که باید با همکاری ادارات مختلف تامین گردد.
رییس جهاددانشگاهی استان کردستان اظهار داشت: برگزاری جشنواره هایی همچون جشنواره “هه نار” اثرات مثبت و بازتاب های مطلوبی برای کل استان و بخصوص منطقه اورامان به لحاظ معرفی پتانسیل های منطقه دارد و جذب خیلی از هم استانی هایمان در این منطقه اقدامی موثر برای بسترسازی توسعه گردشگری در استان است.
وی با تاکید بر اینکه کردستان و منطقه اورامانات پتانسیل های زیادی به لحاظ گردشگری، طبیعت بکر و میهمان نوازی در منطقه دارد، افزود: هم اکنون نخستین مقصد همه گردشگران فقط شمال کشور است و این در شرایطی است که مناطق گردشگری زیادی در استان هایی همچون کردستان و منطقه اورامان وجود دارد که ناشناخته مانده و مستعد توسعه و سرمایه گذاری است.
رییس جهاددانشگاهی استان کردستان با اشاره به اینکه برگزاری چنین جشنواره هایی فرصت بسیار خوبی برای معرفی محصولات استان است، اظهار داشت: استان کردستان دارای محصولات زیادی است که قابلیت تبدیل شدن به برند را دارند، برندسازی محصولات می تواند به توسعه گردشگری در منطقه کمک نماید.
سهراب نژاد با اشاره به اینکه جذب توریست در منطقه اورامان، باعث افزایش بهره وری مالی و سرمایه در خود این منطقه می گردد عنوان کرد: کاهش مهاجرت از اثرات مهم برگزاری جشنواره “هه نار”است.