پژوهشكده معتمد با همكاری دانشگاه كانادایی برای اولین بار در ایران انجام داد مدل سازی سه بعدی تومورها جهت تشخیص و درمان سرطان

ربات كشاورز: پژوهشگران گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت پژوهشكده معتمد جهاددانشگاهی با همكاری دانشگاه ویكتوریای كانادا موفق به ساخت و توسعه ابزاری نوآورانه شدند كه می تواند تومورها را به منظور مطالعات تشخیصی و درمانی در حوزه سرطان با استفاده از پرینترهای سه بعدی مدل سازی كند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر امیر صیفوری، عضو هیات علمی پژوهشكده معتمد و مدیر اجرایی این پروژه در ارتباط با ساخت و توسعه پلتفرم های نوآورانه تشخیص، درمان و مطالعه سرطان اظهار داشت: با استفاده از تكنولوژی پرینترهای سه بعدی، ابزار میكروفلوئیدیكی جهت تولید اسفروئید توموری (بافت كوچك توموری) طراحی و ساخته شد و ادامه روند آزمایشات در قالب ارزیابی داروهای شیمی درمانی بر روی دو نوع بافت توموری پستان و مغز انجام گرفت.
وی با اشاره به اینكه دستاورد پژوهشكده معتمد دستیابی به پلتفرم جامع كشت سه بعدی سلول های سرطانی و ارزیابی آنها بر روی تراشه است، افزود: در این پروژه تمامی مراحل تولید اسفروئید، اعمال دارو و هم ارزیابی های مولكولی و سلولی حاصل از اعمال دارو بروی تراشه قابل انجام است.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشكده معتمد، این پلتفرم در آینده ای نزدیك گزینه ای مناسب جهت بررسی پاسخ به درمان بیماران جهت شیمی درمانی خواهد بود كه با استفاده از سلول های گرفته شده از خود بیماران و به روش پزشكی شخصی استوار است و درحال حاضر پروژه مذكور فاز نهایی خویش را در پژوهشكده معتمد جهاددانشگاهی طی می كند.