پژوهشکده معتمد با همکاری دانشگاه کانادایی برای اولین بار در ایران انجام داد مدل سازی سه بعدی تومورها جهت تشخیص و درمان سرطان

ربات کشاورز: پژوهشگران گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی با همکاری دانشگاه ویکتوریای کانادا موفق به ساخت و توسعه ابزاری نوآورانه شدند که می تواند تومورها را به منظور مطالعات تشخیصی و درمانی در حوزه سرطان با استفاده از پرینترهای سه بعدی مدل سازی کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر امیر صیفوری، عضو هیات علمی پژوهشکده معتمد و مدیر اجرایی این پروژه در ارتباط با ساخت و توسعه پلتفرم های نوآورانه تشخیص، درمان و مطالعه سرطان اظهار داشت: با استفاده از تکنولوژی پرینترهای سه بعدی، ابزار میکروفلوئیدیکی جهت تولید اسفروئید توموری (بافت کوچک توموری) طراحی و ساخته شد و ادامه روند آزمایشات در قالب ارزیابی داروهای شیمی درمانی بر روی دو نوع بافت توموری پستان و مغز انجام گرفت.
وی با اشاره به اینکه دستاورد پژوهشکده معتمد دستیابی به پلتفرم جامع کشت سه بعدی سلول های سرطانی و ارزیابی آنها بر روی تراشه است، افزود: در این پروژه تمامی مراحل تولید اسفروئید، اعمال دارو و هم ارزیابی های مولکولی و سلولی حاصل از اعمال دارو بروی تراشه قابل انجام است.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشکده معتمد، این پلتفرم در آینده ای نزدیک گزینه ای مناسب جهت بررسی پاسخ به درمان بیماران جهت شیمی درمانی خواهد بود که با استفاده از سلول های گرفته شده از خود بیماران و به روش پزشکی شخصی استوار است و درحال حاضر پروژه مذکور فاز نهایی خویش را در پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی طی می کند.