رییس جهاد دانشگاهی: مصالح ملی را با منافع شخصی گره نزنیم، اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مطالبه عمومی تبدیل گردد

ربات كشاورز: رییس جهاد دانشگاهی با تاكید بر اینكه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید فرهنگ سازی شود و اهداف آن به یك مطالبه عمومی در جامعه تبدیل گردد، خاطرنشان كرد: ما از نظر سیاسی درست تربیت نشدیم و مصالح شخصی و حزبی و سیاسی را بر مصالح ملی ترجیح می دهیم؛ در حالی كه باید بتوانیم در مسائل سیاسی به یك اتفاق نظر برسیم و بر مبنای آن برنامه ریزی درازمدتی را داشته باشیم.

دكتر حمیدرضا طیبی در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب بر لزوم تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در كشور تصریح كرد و اضافه كرد: این الگو ترسیم آینده ایران برای ۵۰ سال دیگر است و مطالبی كه در نشست های مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح گردیده است، مباحث جدیدی نیست؛ بلكه امام(ره)، مقام معظم رهبری و بزرگان ما مكرر این مباحث را بیان می نمودند. اما مقام معظم رهبری تاكید نمودند این موضوعات در قالب الگو مطرح شود و ما باید دنبال این باشیم كه چگونه این الگو باید پیاده سازی شود. در واقع ما سند چشم انداز نظام را تا سال ۱۴۰۴ در دست داریم، اما وضعیت كشور به هیچ وضع متناسب با اهداف این سند نیست و به دنبال این هستم كه چگونه می توانیم با ترسیم این الگو به آن اهداف متعالی دست یابیم.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: ما باید یك جریان در كشور تولید نماییم كه بر مبنای آن افرادی كه واقعا نخبه، كارآفرین، مومن، انقلابی و پاكدست هستند، بتوانند زمام امور را به دست بگیرند. در واقع این افراد كسانی هستند كه در جریان انقلاب كار درست را انجام داده اند و امور را یاد گرفته اند؛ ازاین رو در شرایط فعلی هم می توانند فعالیت های علمی را در اداره امور پیاده سازی كنند، چون كه این افراد عملكرد موفقی خواهند داشت و در پیاده سازی سند فوق هم آنچه كه اهمیت دارد، همین است كه مسئولین به فكر منافع شخصی خود در پیاده سازی سند نباشند. اگر چه، هیچ اشكالی ندارد كه مسئولین كار اقتصادی مولد و سالم داشته باشند، اما نباید منافع شخصی بر مصالح ملی ترجیح داده شود.

رئیس جهاد دانشگاهی همینطور تصریح كرد: ما باید تلاش نماییم این جریان را به وجود بیاوریم و افرادی كه در نظام حضور فعال دارند و به معنای واقعی نخبه هستند و كار علمی موفقی داشتند، بتوانند در عرصه های مختلف علوم انسانی، هنر، مهندسی و اقتصاد و غیره وارد شده و فعالیت كنند تا بتوانند با تولید چنین جریانی درباره آینده كشور برنامه ریزی داشته باشند و امور كشور را به دست بگیرند.

دكتر طیبی بر لزوم پیاده سازی اسنادی مانند سند الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی در كشور تصریح كرد و اظهار داشت: یكی از اشكالات ما این است كه وقتی سندی نوشته می شود، ادامه كار آن به درستی صورت نمی گیرد. بعنوان مثال زمانی، سند چشم انداز نوشته و اهداف آن هم مشخص شد، اما در اجرا با كاستی هایی مواجه بودیم، در حالیكه ما برای رسیدن به توسعه نیازمند توسعه فرهنگی، فناورانه، سیاسی و غیره هستیم و باید اسناد بخش در رابطه با توسعه فناورانه كشور ترسیم شود و وقتی در مورد توسعه فناورانه كشور سندی نوشته می گردد باید ساختار تولید علم، تبدیل آن به فناوری و در نهایت تبدیل شدن به محصول و توزیع در جامعه مشخص شود تا تولید اشتغال و ثروت كند. متاسفانه امروز اگر به نظام تولید و فناورانه توجه نكنیم، به نتایج خاصی هم دست نخواهیم یافت.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح كرد: قدم های مورد نیاز یك برنامه ریزی را باید سریعتر برداریم و وقتی جامعه ای بدون دلیل این قدر سیاسی می گردد و مسئولین ما تمام وقت خویش را صرف مسائل سیاسی و سیاسی بازی می كنند، نتیجتا ما نمی توانیم برنامه ریزی درست و منطقی در كشور داشته باشیم. چون كه پیشرفت حاصل برنامه ریزی جامع و هماهنگی بین نهادهای مرتبط و بالادستی كشور است، یعنی در چرخش سیاسی در كشور به هیچ عنوان نباید برنامه ای وضع شود كه مجریان در رابطه با آن مرتب تغییر كنند؛ ما باید افراد سیاسی را به حداقل برسانیم و افراد سیاسی هم باید برای رسیدن به اهداف اصلی یك الگو تلاش كنند.

دكتر طیبی تصریح كرد: امیدوار هستیم با تاكیدی كه مقام معظم رهبری روی بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارند، این الگو بیشتر فرهنگ سازی شود و اهداف آن به یك مطالبه عمومی در جامعه تبدیل گردد و بعد هم روی روش های اجرای آن كار شود.

رئیس جهاد دانشگاهی همینطور به موانع و چالش های فرهنگی پیش روی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشاره نمود و اظهار داشت: بیشترین مشكلی كه هم اكنون در كشور وجود دارد، سیاسی شدن بیش از اندازه كشور است؛ دلیل آن هم این است كه در حوزه فرهنگ از ابتدا روی خیلی از مسائل كاری نكردیم تا بر مبنای آن، همه ما بتوانیم در مورد مصالح ملی كشور با دقت عمل نماییم. مصالح ملی كه برای كشور تدوین می شود، باید مورد قبول همه سیاسیون باشد و وقتی موضوعی نظیر برجام تعیین می شود، بر مبنای مصالح ملی باید مورد توجه همه گروه های سیاسی در جامعه قرار بگیرد و همه باید كمك كنند تا اجرا شود.

وی در انتها با تاكید بر اینكه ما در كشور مسائل سیاسی را با منافع شخصی خود گره می زنیم، اظهار داشت: باید بتوانیم در مسائل سیاسی به یك اتفاق نظر برسیم و بر مبنای آن هم برنامه ریزی درازمدتی را داشته باشیم تا این برنامه ریزی در چرخش های سیاسی عوض نشود. مهمترین مشكل ما در حوزه فرهنگی این است كه متاسفانه به لحاظ سیاسی درست تربیت نشده ایم و مصالح شخصی و حزبی و سیاسی را بر مصالح ملی ترجیح می دهیم. باآنكه این فرهنگ به تدریج درحال عوض شدن است، اما باید به آن سرعت داده شود؛ چون كه هم اكنون جامعه ما با مشكل اشتغال جوانان مواجه می باشد و مبحث این است كه جوانان ما تا حدی می توانند این مسائل را تحمل كنند. در صورتیكه می دانیم توان حل خیلی از مشكلات را حتی در دوره كوتاه مدت داریم، به شرطی كه بتوانیم مشكلات فعلی را حل نماییم.