رییس جهاد دانشگاهی: مصالح ملی را با منافع شخصی گره نزنیم، اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مطالبه عمومی تبدیل گردد

ربات کشاورز: رییس جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید فرهنگ سازی شود و اهداف آن به یک مطالبه عمومی در جامعه تبدیل گردد، خاطرنشان کرد: ما از نظر سیاسی درست تربیت نشدیم و مصالح شخصی و حزبی و سیاسی را بر مصالح ملی ترجیح می دهیم؛ در حالی که باید بتوانیم در مسائل سیاسی به یک اتفاق نظر برسیم و بر مبنای آن برنامه ریزی درازمدتی را داشته باشیم.

دکتر حمیدرضا طیبی در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب بر لزوم تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور تصریح کرد و اضافه کرد: این الگو ترسیم آینده ایران برای ۵۰ سال دیگر است و مطالبی که در نشست های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح گردیده است، مباحث جدیدی نیست؛ بلکه امام(ره)، مقام معظم رهبری و بزرگان ما مکرر این مباحث را بیان می نمودند. اما مقام معظم رهبری تاکید نمودند این موضوعات در قالب الگو مطرح شود و ما باید دنبال این باشیم که چگونه این الگو باید پیاده سازی شود. در واقع ما سند چشم انداز نظام را تا سال ۱۴۰۴ در دست داریم، اما وضعیت کشور به هیچ وضع متناسب با اهداف این سند نیست و به دنبال این هستم که چگونه می توانیم با ترسیم این الگو به آن اهداف متعالی دست یابیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید یک جریان در کشور تولید نماییم که بر مبنای آن افرادی که واقعا نخبه، کارآفرین، مومن، انقلابی و پاکدست هستند، بتوانند زمام امور را به دست بگیرند. در واقع این افراد کسانی هستند که در جریان انقلاب کار درست را انجام داده اند و امور را یاد گرفته اند؛ ازاین رو در شرایط فعلی هم می توانند فعالیت های علمی را در اداره امور پیاده سازی کنند، چون که این افراد عملکرد موفقی خواهند داشت و در پیاده سازی سند فوق هم آنچه که اهمیت دارد، همین است که مسئولین به فکر منافع شخصی خود در پیاده سازی سند نباشند. اگر چه، هیچ اشکالی ندارد که مسئولین کار اقتصادی مولد و سالم داشته باشند، اما نباید منافع شخصی بر مصالح ملی ترجیح داده شود.

رئیس جهاد دانشگاهی همینطور تصریح کرد: ما باید تلاش نماییم این جریان را به وجود بیاوریم و افرادی که در نظام حضور فعال دارند و به معنای واقعی نخبه هستند و کار علمی موفقی داشتند، بتوانند در عرصه های مختلف علوم انسانی، هنر، مهندسی و اقتصاد و غیره وارد شده و فعالیت کنند تا بتوانند با تولید چنین جریانی درباره آینده کشور برنامه ریزی داشته باشند و امور کشور را به دست بگیرند.

دکتر طیبی بر لزوم پیاده سازی اسنادی مانند سند الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی در کشور تصریح کرد و اظهار داشت: یکی از اشکالات ما این است که وقتی سندی نوشته می شود، ادامه کار آن به درستی صورت نمی گیرد. بعنوان مثال زمانی، سند چشم انداز نوشته و اهداف آن هم مشخص شد، اما در اجرا با کاستی هایی مواجه بودیم، در حالیکه ما برای رسیدن به توسعه نیازمند توسعه فرهنگی، فناورانه، سیاسی و غیره هستیم و باید اسناد بخش در رابطه با توسعه فناورانه کشور ترسیم شود و وقتی در مورد توسعه فناورانه کشور سندی نوشته می گردد باید ساختار تولید علم، تبدیل آن به فناوری و در نهایت تبدیل شدن به محصول و توزیع در جامعه مشخص شود تا تولید اشتغال و ثروت کند. متاسفانه امروز اگر به نظام تولید و فناورانه توجه نکنیم، به نتایج خاصی هم دست نخواهیم یافت.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: قدم های مورد نیاز یک برنامه ریزی را باید سریعتر برداریم و وقتی جامعه ای بدون دلیل این قدر سیاسی می گردد و مسئولین ما تمام وقت خویش را صرف مسائل سیاسی و سیاسی بازی می کنند، نتیجتا ما نمی توانیم برنامه ریزی درست و منطقی در کشور داشته باشیم. چون که پیشرفت حاصل برنامه ریزی جامع و هماهنگی بین نهادهای مرتبط و بالادستی کشور است، یعنی در چرخش سیاسی در کشور به هیچ عنوان نباید برنامه ای وضع شود که مجریان در رابطه با آن مرتب تغییر کنند؛ ما باید افراد سیاسی را به حداقل برسانیم و افراد سیاسی هم باید برای رسیدن به اهداف اصلی یک الگو تلاش کنند.

دکتر طیبی تصریح کرد: امیدوار هستیم با تاکیدی که مقام معظم رهبری روی بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارند، این الگو بیشتر فرهنگ سازی شود و اهداف آن به یک مطالبه عمومی در جامعه تبدیل گردد و بعد هم روی روش های اجرای آن کار شود.

رئیس جهاد دانشگاهی همینطور به موانع و چالش های فرهنگی پیش روی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشاره نمود و اظهار داشت: بیشترین مشکلی که هم اکنون در کشور وجود دارد، سیاسی شدن بیش از اندازه کشور است؛ دلیل آن هم این است که در حوزه فرهنگ از ابتدا روی خیلی از مسائل کاری نکردیم تا بر مبنای آن، همه ما بتوانیم در مورد مصالح ملی کشور با دقت عمل نماییم. مصالح ملی که برای کشور تدوین می شود، باید مورد قبول همه سیاسیون باشد و وقتی موضوعی نظیر برجام تعیین می شود، بر مبنای مصالح ملی باید مورد توجه همه گروه های سیاسی در جامعه قرار بگیرد و همه باید کمک کنند تا اجرا شود.

وی در انتها با تاکید بر اینکه ما در کشور مسائل سیاسی را با منافع شخصی خود گره می زنیم، اظهار داشت: باید بتوانیم در مسائل سیاسی به یک اتفاق نظر برسیم و بر مبنای آن هم برنامه ریزی درازمدتی را داشته باشیم تا این برنامه ریزی در چرخش های سیاسی عوض نشود. مهمترین مشکل ما در حوزه فرهنگی این است که متاسفانه به لحاظ سیاسی درست تربیت نشده ایم و مصالح شخصی و حزبی و سیاسی را بر مصالح ملی ترجیح می دهیم. باآنکه این فرهنگ به تدریج درحال عوض شدن است، اما باید به آن سرعت داده شود؛ چون که هم اکنون جامعه ما با مشکل اشتغال جوانان مواجه می باشد و مبحث این است که جوانان ما تا حدی می توانند این مسائل را تحمل کنند. در صورتیکه می دانیم توان حل خیلی از مشکلات را حتی در دوره کوتاه مدت داریم، به شرطی که بتوانیم مشکلات فعلی را حل نماییم.