رییس مركز ملی ذخایر ژنتیكی هشدار داد خطر ازبین رفتن ۴۰ هزار نمونه زیستی به دلیل قطعی برق!

ربات كشاورز: رئیس مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران از قطع برق این مركز به علت بدهی اطلاع داد و اظهار داشت: با این اقدام ۴۰ هزار نمونه زیستی كه با هزینه های زیاد تهیه و بعنوان سرمایه ملی محسوب می شوند، در معرض نابودی قرار دارند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در پی مشكلات مالی و كمبود بودجه مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران جهت پرداخت هزینه برق، امروز یكشنبه ۲۹مهرماه ۹۷ برق مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران به علت بدهی قطع شده است.
بر اساس اعلام مسئولان این مركز، در صورت عدم وصل برق ظرف ۱۰ ساعت آینده، نمونه های زیستی پرارزش كه با هزینه های زیادی در این مركز نگهداری می شوند، ازبین خواهند رفت.
دكتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینكه در این مركز حدود ۴۰ هزار نمونه جمع آوری شده است، اضافه كرد: این تعداد نمونه شامل انواع میكروارگانیزم ها، بذرها، DNA موجودات و وكتورها می گردد.
وی با اشاره به اینكه هم اكنون به علت بدهی، برق این واحد قطع شده است، تصریح كرد: در صورتیكه به وضعیت برق این واحد رسیدگی نشود تا ساعات دیگر این نمونه های جمع آوری شده كه خیلی از آنها بی نظیر و كم نظیر است، از بین خواهند رفت.
شاهزاده فاضلی با تاكید بر اینكه ذخایر این واحد یكی از سرمایه های ملی به حساب می آید، اظهار نمود: ذخایر ژنتیكی این واحد به علت قطعی برق در معرض خطر نابودی قرار دارد.
رییس مركز ملی ذخایر ژنتیكی در مورد وضعیت برق اضطراری در این واحد، توضیح داد: این واحد در یك مجتمع تحقیقاتی است كه به علت مشكلات مالی و كمبود مالی برای خرید سوخت مورد نیاز دستگاه و تعمیرات آن، این سیستم نتوانست برق مورد نیاز این مجتمع را تامین كند.
وی با اشاره به مكاتبات انجام شده با اداره برق، افزود: در ایام گذشته نماینده این مركز به اداره برق مراجعه نموده، ولی اداره برق مبحث را بی اهمیت دانسته و مبادرت به قطع برق كرده است.
شاهزاده فاضلی میزان بدهی این مجتمع را بالغ بر ۱۴۰ میلیون تومان دانست و تصریح كرد: در این مجتمع واحدهای مختلف تحقیقاتی است كه بخشی از آن در اختیار ما قرار دارد و بدهی مجتمع ۱۴۰ میلیون تومان می گردد.
رییس مركز ملی ذخایر ژنتیكی، ذخایر ژنی موجود در این واحد را قابل كاربرد در حوزه های پزشكی، كشاورزی، صنایع دارویی و پزشكی است.