رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی هشدار داد خطر ازبین رفتن ۴۰ هزار نمونه زیستی به دلیل قطعی برق!

ربات کشاورز: رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از قطع برق این مرکز به علت بدهی اطلاع داد و اظهار داشت: با این اقدام ۴۰ هزار نمونه زیستی که با هزینه های زیاد تهیه و بعنوان سرمایه ملی محسوب می شوند، در معرض نابودی قرار دارند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در پی مشکلات مالی و کمبود بودجه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهت پرداخت هزینه برق، امروز یکشنبه ۲۹مهرماه ۹۷ برق مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به علت بدهی قطع شده است.
بر اساس اعلام مسئولان این مرکز، در صورت عدم وصل برق ظرف ۱۰ ساعت آینده، نمونه های زیستی پرارزش که با هزینه های زیادی در این مرکز نگهداری می شوند، ازبین خواهند رفت.
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در این مرکز حدود ۴۰ هزار نمونه جمع آوری شده است، اضافه کرد: این تعداد نمونه شامل انواع میکروارگانیزم ها، بذرها، DNA موجودات و وکتورها می گردد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون به علت بدهی، برق این واحد قطع شده است، تصریح کرد: در صورتیکه به وضعیت برق این واحد رسیدگی نشود تا ساعات دیگر این نمونه های جمع آوری شده که خیلی از آنها بی نظیر و کم نظیر است، از بین خواهند رفت.
شاهزاده فاضلی با تاکید بر اینکه ذخایر این واحد یکی از سرمایه های ملی به حساب می آید، اظهار نمود: ذخایر ژنتیکی این واحد به علت قطعی برق در معرض خطر نابودی قرار دارد.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی در مورد وضعیت برق اضطراری در این واحد، توضیح داد: این واحد در یک مجتمع تحقیقاتی است که به علت مشکلات مالی و کمبود مالی برای خرید سوخت مورد نیاز دستگاه و تعمیرات آن، این سیستم نتوانست برق مورد نیاز این مجتمع را تامین کند.
وی با اشاره به مکاتبات انجام شده با اداره برق، افزود: در ایام گذشته نماینده این مرکز به اداره برق مراجعه نموده، ولی اداره برق مبحث را بی اهمیت دانسته و مبادرت به قطع برق کرده است.
شاهزاده فاضلی میزان بدهی این مجتمع را بالغ بر ۱۴۰ میلیون تومان دانست و تصریح کرد: در این مجتمع واحدهای مختلف تحقیقاتی است که بخشی از آن در اختیار ما قرار دارد و بدهی مجتمع ۱۴۰ میلیون تومان می گردد.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی، ذخایر ژنی موجود در این واحد را قابل کاربرد در حوزه های پزشکی، کشاورزی، صنایع دارویی و پزشکی است.