فانوسی كه با یك لیوان آب دریا روشن می گردد

ربات كشاورز: یك شركت فیلیپینی فانوسی ساخته كه با یك لیوان آب دریا ۴ روز روشن می ماند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، شركتی در فیلیپین فانوسی ساخته كه با آب دریا روشن می گردد. فانوس SALt دو سلول سوختی «فلز-هوا» دارد. كافی است كاربر یك لیوان آب شور در فانوس بریزد. الكترولیت در آب شور مدار را كامل می كند و در نتیجه چراغ روشن می گردد.
این فانوس برخلاف محصولات مشابه می تواند فقط با یك لیوان آب شور روشن بماند. حتی كاربرانی كه نزدیك دریا زندگی نمی كنند می توانند با تركیب نمك طعام و آب این فانوس را روشن كنند.