فانوسی که با یک لیوان آب دریا روشن می گردد

ربات کشاورز: یک شرکت فیلیپینی فانوسی ساخته که با یک لیوان آب دریا ۴ روز روشن می ماند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، شرکتی در فیلیپین فانوسی ساخته که با آب دریا روشن می گردد. فانوس SALt دو سلول سوختی «فلز-هوا» دارد. کافی است کاربر یک لیوان آب شور در فانوس بریزد. الکترولیت در آب شور مدار را کامل می کند و در نتیجه چراغ روشن می گردد.
این فانوس برخلاف محصولات مشابه می تواند فقط با یک لیوان آب شور روشن بماند. حتی کاربرانی که نزدیک دریا زندگی نمی کنند می توانند با ترکیب نمک طعام و آب این فانوس را روشن کنند.