كنگره علوم اعصاب نوروتكنولوژی و نقشه برداری مغزی برگزار گردید

ربات كشاورز: اولین كنگره بین المللی علوم اعصاب به منظور انتقال آخرین یافته ها و پیشرفت های علمی در حوزه نورو تكنولوژی و نقشه برداری مغزی در دانشگاه پزشكی شیراز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزری مهر، نخستین كنگره بین المللی علوم اعصاب نوروتكنولوژی و نقشه برداری مغزی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در شیراز افتتاح شد.
در این نشست بین المللی محققان و اساتید علوم اعصاب پایه و بالینی كشورمان به همراه شماری از متخصصان این رشته از كشورهای مختلف، آخرین دیدگاه ها و پیشرفت های علمی در حوزه علوم اعصاب را به اشتراك می گذارند.
محققان و متخصصان در این كنگره بین المللی یافته های علمی درمورد ساختار در مغز، نقشه شناختی مغز، علوم اعصاب محاسباتی، سیستم های تحریك عمقی مغز، الكتروفیزیولوژی، توانبخشی عصبی و چشم انداز ایمپلنت های سیستم عصبی را تشریح می كنند.
در این همایش همینطور جدیدترین دیدگاه های بالینی و تحقیقاتی در مورد بیماری های نورولوژیك هم مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و نشست های تخصصی درارتباط با اخلاق و آموزش درعلوم اعصاب برای محققان و علاقه مندان برگزار می گردد.
سینا صالحی دبیر علمی این همایش بین المللی اظهار داشت: نقشه شناختی مغز، علوم اعصاب محاسباتی، الكتروفیزیولوژی، پروتزهای سیستم عصبی، توانبخشی عصبی شناختی با استفاده از دستگاه های نوروتكنولوژی، كانكتومیكس مغز و روانشناختی مغز محورهای این كنگره هستند.
وی اضافه كرد: علوم اعصاب یكی از جدیدترین رشته ها در مرزهای دانش است و دستیابی به پیشرفت های علمی در این حوزه گامی اساسی برای رفع نیازهای تخصصی در كشور به حساب می آید.
صالحی اظهار داشت: برای توسعه و گسترش این حوزه از علوم در استان فارس، رشته تحصیلی نوروساینس در مقطع دكتری در مركز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تولید و درحال فعالیت های آموزشی است و كوشش برای كسب مجوزهای لازم جهت پذیرش دانشجو در مقطع دكتری در حوزه نوروتكنولوژی هم ادامه دارد.
همایش بین المللی علوم اعصاب (International Neuroscience Forum) –” نوروتكنولوژی و نقشه برداری مغزی” از جانب مركز تحقیقات علوم اعصاب شیراز و با همكاری ستاد توسعه علوم شناختی و مركز ملی نقشه برداری مغز و تعدادی از مراكز و موسسات روز چهارشنبه ( دوم آبانماه جاری ) در دانشگاه پزشكی شیراز افتتاح شد و به مدت سه روز ادامه دارد.