در سال ۲۰۲۴میلادی؛ اولین نوزاد انسان در فضا متولد می گردد

ربات كشاورز: یك شركت نیوزلندی به دنبال زنان داوطلبی است كه آماده وضع حمل در فضا باشند. پیش بینی می گردد اولین نوزاد انسان در فضا در ۲۰۲۴ میلادی متولد شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهربه نقل از دیلی میل، احیانا در اوایل ۲۰۲۴ میلادی یك نوزاد انسان در فضا متولد می گردد. یك شركت نیوزلندی به نام SpaceLife Origin می خواهد این عملیات را انجام دهد. در همین راستا به دنبال زنان حاملگی است كه برای وضع حمل در فضا داوطلب باشند. افراد واجد شرایط باید قبلا ۲ بار بدون هیچ مشكلی وضع حمل كرده باشند. ماموریت وضع حمل در فضا ۳۶ ساعت طول می كشد و طی آن گروهی از پزشكان همراه مادر آبستن به فضا فرستاده می شوند. بدین سان نوزاد در ارتفاع ۲۵۰ مایلی زمین متولد می گردد. این برنامه ها برای فراهم كردن زمینه شهرك سازی انسان ها در فضا انجام می گردد و به انسان اجازه می دهد تا در سیارات دیگر هم تولید مثل كند. ماموریت مذكورCradle نام گرفته است. ۲۵ شركت كننده برای این عملیات انتخاب می شوند تا یكی از آنها برای وضع حمل درماموریت ۲ روزه آماده باشد. هنگامیكه عمر جنین به ۸ماه و نیم برسد می توان مادر را به فضا برد. مادران آبستن تحت نظر پزشك خواهند بود و برای آماده سازی آنان از دستگاه های شبیه ساز فضایی استفاده می گردد. فرایند انتخاب شركت كنندگان از ۲۰۲۲ میلادی آغاز می گردد.