در سال ۲۰۲۴میلادی؛ اولین نوزاد انسان در فضا متولد می گردد

ربات کشاورز: یک شرکت نیوزلندی به دنبال زنان داوطلبی است که آماده وضع حمل در فضا باشند. پیش بینی می گردد اولین نوزاد انسان در فضا در ۲۰۲۴ میلادی متولد شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهربه نقل از دیلی میل، احیانا در اوایل ۲۰۲۴ میلادی یک نوزاد انسان در فضا متولد می گردد. یک شرکت نیوزلندی به نام SpaceLife Origin می خواهد این عملیات را انجام دهد. در همین راستا به دنبال زنان حاملگی است که برای وضع حمل در فضا داوطلب باشند. افراد واجد شرایط باید قبلا ۲ بار بدون هیچ مشکلی وضع حمل کرده باشند. ماموریت وضع حمل در فضا ۳۶ ساعت طول می کشد و طی آن گروهی از پزشکان همراه مادر آبستن به فضا فرستاده می شوند. بدین سان نوزاد در ارتفاع ۲۵۰ مایلی زمین متولد می گردد. این برنامه ها برای فراهم کردن زمینه شهرک سازی انسان ها در فضا انجام می گردد و به انسان اجازه می دهد تا در سیارات دیگر هم تولید مثل کند. ماموریت مذکورCradle نام گرفته است. ۲۵ شرکت کننده برای این عملیات انتخاب می شوند تا یکی از آنها برای وضع حمل درماموریت ۲ روزه آماده باشد. هنگامیکه عمر جنین به ۸ماه و نیم برسد می توان مادر را به فضا برد. مادران آبستن تحت نظر پزشک خواهند بود و برای آماده سازی آنان از دستگاه های شبیه ساز فضایی استفاده می گردد. فرایند انتخاب شرکت کنندگان از ۲۰۲۲ میلادی آغاز می گردد.