در جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی صورت گرفت تشكیل تیم های استارتاپی برای حل مسائل مراكز درمانی

ربات كشاورز: مدیر مركز تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی از تشكیل تیم های استارتاپی برای حل مسائل مراكز درمانی دانشگاه اطلاع داد.

پریسا فتایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اهداف راه اندازی دوره ” healthcare MBA ” (مدیریت، كارآفرینی سلامت) در مركزنوآوری و شكوفایی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی، عنوان كرد: تولید و استقرار تیم های نوآور برای حل مسائل سلامت یكی از اهداف برگزاری این دوره ها بوده است.

وی با اشاره به اینكه این دوره هم اكنون با حضور ۵۶ دانشجوی فعال علوم پزشكی شهید بهشتی و اساتید در حال برگزاری است، خاطرنشان كرد: در این دوره از مدیران علاقمند به بهبود و توسعه وضعیت مراكز خود دعوت شده كه در بعضی جلسات این دوره شركت كرده و وضعیت كسب و كار خویش را تشریح كنند. در نهایت دانشجویان و اساتید این دوره ضمن بررسی مسایل و مشكلات احتمالی مراكز درمانی مذكور، ضمن شناسایی و تشخیص مساله، راهكارهایی برای بهبود وضعیت مركز ارائه می كنند.

در نخستین دور از این جلسات دكتر اسدی، مدیر كلینیك تخصصی دندانپزشكی معلولین و افراد كم توان بعد از ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت این مركز درمانی از مجموعه های فعال دانشجویی درخواست نمود تا با تولید گروه های استارتاپی برای حل این مسائل، راهكارهای خلاقانه خویش را ارائه كنند.

در این راستا یك تیم استارتاپی متشكل از پنج نفر از دانشجویان فعال برای بررسی و شناسایی مساله و ارائه راهكار تشكیل شده و در حال فعالیت هستند.

این شیوه بررسی و شناخت مسایل مراكز مختلف درمانی وآموزشی برای نخستین بار در مركز نوآوری جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی شروع شده و در حال اجرای برنامه های جدیدی در این راستا است.

برگزاری كارگاه “امید” برای دانشجویان علوم پزشكی شهید بهشتی

فتایی همینطور با اشاره به سایر برنامه های این مركز از برگزاری كارگاهی با عنوان “امید به آینده” برای دانشجویان علوم پزشكی شهید بهشتی با تدریس دكتر رضایی، استاد دوره كارآفرینی سلامت اطلاع داد و اظهار داشت: با عنایت به تاثیر فضای سبز در یادگیری، اهمیت كارتیمی و احساس تعلق در آموزش و یادگیری، این دورهمی و كارگاه تخصصی با حضور ۲۰ نفر از دانشجویان در محل پارك جمشیدیه، چشمه امید برگزار و طی آن موضوعاتی همچون فرصت های جدید كسب وكار، اهمیت زمان، دلایل نا امیدی، قصد و تصمیمات قطعی، اشتیاق و تلاش مضاعف به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.