پشتیبانی از رشد و شکوفایی صنایع داخلی

به گزارش ربات کشاورز تفاهم نامه همکاری بین شورای علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت در جهت پشتیبانی از رشد و شکوفایی صنایع داخلی منعقد شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از دبیرخانه شورای عالی عتف، موافقت نامه همکاری بین دبیرخانه شورای عالی عتف و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، کمک به معرفی تقاضاهای ساخت و تولید تجهیزات، قطعات، مواد و سیستم های مورد نیاز صنایع، به امضا رسید.
کمک به معرفی تقاضاهای ساخت و تولید تجهیزات، قطعات، مواد و سیستم های مورد نیاز صنایع، و همینطور اهمیت پشتیبانی از رشد و شکوفایی صنایع داخلی و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های موجود در راه رفع نیازمندی ها این تفاهم نامه منعقد شد.
همچنین این تفاهم نامه در جهت تقاضاهای فنی و تخصصی در بعضی صنایع کشور و پاسخ به مشکلات ناشی از تأمین نشدن نیازهای کشور از خارج و تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم های ظالمانه به فرصتی برای توجه بیشتر به توانمندی های داخلی به امضا رسیده است.
این موافقت نامه همکاری با حضور مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف و دکتر کمال محمدی معاون طرح و برنامه مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تبادل شد.