هشتمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران برگزارمی شود، ۲۰ آبان، آخرین فرصت ارسال آثار

ربات کشاورز: هشتمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران از جانب سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با هدف تقدیر از گروه های دانشجویی و دانشجویانی که بر مبنای مصادیق فداکاری در عرصه های خدمات امدادی و خیرخواهانه مشارکت فعال داشته اند، برگزار می گردد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، هشتمین دوره اعطای “تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران” با هدف تقدیر از گروه های دانشجویی و دانشجویانی که بر مبنای مصادیق فداکاری در عرصه های خدمات امدادی و خیرخواهانه مشارکت فعال داشته اند از جانب سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار می گردد.
بر همین اساس، مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت در نامه ای از کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاع رسانی مناسب در این خصوص را خواهان شد.
در متن این نامه آمده است: با توجه به مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برگزاری هشتمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اطلاع رسانی مناسب در این زمینه صورت پذیرد.
متقاضیان باید مدارک و مستندات مربوط را حداکثر تا ۲۰ آبان ماه جاری در سامانه ثبت نام اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان به آدرس http: //tandisefadakari.ir وارد کرده و با استفاده از همین آدرس اخبار و اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایند.
طبق اعلام مفدا، با عنایت به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و ضرورت معرفی فعالین این عرصه بعنوان الگوهای دانشجویی، در صورتیکه گروه ها یا دانشجویانی از آن دانشگاه، حائز شرایط و مصادیق فداکاری باشند، معاونت دانشگاه مربوطه می تواند راسا نسبت به معرفی و ثبت نام آنها در سامانه اقدام نماید.