در دانشگاه امیركبیر محقق می شود؛ بررسی كاربرد هوافضا در فوریت های امدادی و خدمات شهری

ربات كشاورز: چهارمین عصرانه با رویكرد كاربرد هوافضا در فوریت های امدادی، خدمات شهری و محیط زیست در دانشگاه صنعتی امیركبیر برگزار می گردد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی امیركبیر، چهارمین عصرانه از میان مجموعه عصرانه های ایرآپ با عنوان «كاربرد هوافضا در فوریت های امدادی، خدمات شهری و محیط زیست» ۱۴ آبان ماه برگزار می گردد.
در این رویداد كه با هدف نشان دادن جایگاه هوافضا در یافتن پاسخ مشكلات شهری برگزار می شود، دبیر كمیته كسب و كار های هوشمند و مشاور شهردار منطقه ۲ تهران، دستیار توسعه كسب و كار های فضاپایه و مسئول توسعه كسب و كار های حوزه كاربرد ماهواره در سازمان فضایی ایران و همینطور كارشناسان ویژه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی حضور خواهند شد.
كاربرد داده های ماهواره ای در توسعه كسب وكارهای شهری، چالش های موجود در بخش فوریت های امدادی، كوشش برای تحقق اقتصاد شهری دانش بنیان و توسعه شهر هوشمند همچون محورهای گفت وگو در این عصرانه است.