در دانشگاه امیرکبیر محقق می شود؛ بررسی کاربرد هوافضا در فوریت های امدادی و خدمات شهری

ربات کشاورز: چهارمین عصرانه با رویکرد کاربرد هوافضا در فوریت های امدادی، خدمات شهری و محیط زیست در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چهارمین عصرانه از میان مجموعه عصرانه های ایرآپ با عنوان «کاربرد هوافضا در فوریت های امدادی، خدمات شهری و محیط زیست» ۱۴ آبان ماه برگزار می گردد.
در این رویداد که با هدف نشان دادن جایگاه هوافضا در یافتن پاسخ مشکلات شهری برگزار می شود، دبیر کمیته کسب و کار های هوشمند و مشاور شهردار منطقه ۲ تهران، دستیار توسعه کسب و کار های فضاپایه و مسئول توسعه کسب و کار های حوزه کاربرد ماهواره در سازمان فضایی ایران و همینطور کارشناسان ویژه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی حضور خواهند شد.
کاربرد داده های ماهواره ای در توسعه کسب وکارهای شهری، چالش های موجود در بخش فوریت های امدادی، کوشش برای تحقق اقتصاد شهری دانش بنیان و توسعه شهر هوشمند همچون محورهای گفت وگو در این عصرانه است.