در پارك علم و فناوری البرز صورت گرفت فعالیت اولین سامانه فروش محصولات ساختمانی

ربات كشاورز: یك تیم فارغ التحصیل و كارآفرین، اولین سامانه فروش مجازی محصولات صنعت ساختمان را در پارك علم و فناوری البرز دایر كرده است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، شركت دانش بنیان دایركننده این سامانه در زمینه فروش محصولات صنعت ساختمان با استفاده از سامانه مجازی فروش فعالیت می كند.

مهندس میلاد زربخش، مدیر عامل این شركت درباره فعالیت این واحد دانش بنیان اظهار داشت: این واحد نخستین سامانه فروش در زمینه محصولات ساختمان است كه از سال ۱۳۹۱ فعالیت خویش را شروع كرده و هم اكنون برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم شغل بوجود آورده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، وی به فرصت های خوب پارك ها و مراكز رشد برای توسعه شركت های دانش بنیان اشاره نمود و اظهار داشت: پارك علم و فناوری البرز از پارك های خوب كشور است و شرایط خوبی را در زمینه معافیت های بیمه ای و مالیاتی برای شركت های دانش بنیان فراهم نموده است.