با تقلید از ایلان ماسك؛ چین هم هایپرلوپ می سازد

ربات كشاورز: چین می خواهد نسخه ای از سیستم هایپرلوپ ایلان ماسك را بسازد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیلی میل، شركت جیلی با همكاری سازمان فضایی و صنعتی چین مشغول ساخت سیستمی هستند كه مشابه هایپرلوپ ایلان ماسك است.در حال حاضر چین طولانی ترین خط راه آهن جهان را مدیریت می كند و تلاش دارد شبكه حمل ونقل مافوق صوت خویش را هم بسازد.توافقنامه ساخت این سیستم میان دو شركت درحاشیه نمایشگاه هوایی دوسالانه چین امضا شده است.توافقنامه مذكور مربوط به تركیب دو فناوری است. در این سیستم با استفاده از تعلیق مغناطیسی از میزان مقاومت هوا در تونل های خلا كم می شود. بدین سان می توان حمل ونقل با سرعت مافوق صوت را فراهم نمود.سازمان هوافضای چین هم مشغول كار روی سیستمی است كه قطارها را با سرعت هزار كیلومتر برساعت حركت می دهد.