هتلی که انرژی خویش را تولید می کند

ربات کشاورز: تا ۲۰۲۱ میلادی هتلی در نروژ ایجاد می شود که می تواند مازاد مصرف خود از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید نماید.
دریافت۴ MB
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، اخیرا هتلی در نروژ طراحی شده که بیشتر از مصرف، انرژی تولید می کند. هتل Svart از لحاظ انرژی خودکفا است. طرح دایره شکل آن روی پایه های چوبی بالای سطح آب ایجاد می شود.
الکتریسیته به وسیله پنل های خورشیدی و چاه های زمین گرمایشی تولید می گردد. هتل مذکور تا ۲۰۲۱ میلادی افتتاح می گردد.