هتلی كه انرژی خویش را تولید می كند

ربات كشاورز: تا ۲۰۲۱ میلادی هتلی در نروژ ایجاد می شود كه می تواند مازاد مصرف خود از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید نماید.
دریافت4 MB
به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، اخیرا هتلی در نروژ طراحی شده كه بیشتر از مصرف، انرژی تولید می كند. هتل Svart از لحاظ انرژی خودكفا است. طرح دایره شكل آن روی پایه های چوبی بالای سطح آب ایجاد می شود.
الكتریسیته به وسیله پنل های خورشیدی و چاه های زمین گرمایشی تولید می گردد. هتل مذكور تا ۲۰۲۱ میلادی افتتاح می گردد.