دستاورد محققان کشور ؛ اندازه گیری هوش انسان از روی تصاویر مغز

ربات کشاورز: محققان کشور با همکاری یک دانشگاه برزیلی در صدد هستند با تصاویر مغزی به اندازه گیری هوش انسان بپردازند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، دکتر حمید سلطانیان زاده استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران اظهار داشت: ما با هدف همگامی با علوم و فناوری های روز دنیا و کمک به پیشبرد آنها با توسعه راهکارهای نوین، مشغول انجام آزمایش های غیرتهاجمی روی دانشجویان داوطلب برای اندازه گیری هوش آنها با استفاده از آزمون های هوش و تصویربرداری مغزی هستیم.
وی اضافه کرد: با انجام این پژوهش و توسعه روش های نوین تحلیل داده های تحقیقاتی امید می رود ارتباط معناداری بین هوش انسان و تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی در حالت استراحت و تصاویر تانسور انتشاری بدست آید تا از این طریق بتوان هوش انسان را از این تصاویر پیش بینی نمود.
سلطانیان زاده اظهار داشت: شدت روشنایی تصاویرfMRI (تصویرسازی تشدید مغناطیسی عملکردی) با تغییر میزان اکسیژن خون تغییر می کند و چون فعالیت نورون ها در ناحیه خاصی از مغز با تغییر میزان اکسیژن خون در همان ناحیه همراه بوده، شدت روشنایی تصاویر fMRI با میزان فعالیت نورون ها مرتبط می باشد.
عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تهران اضافه کرد: در این روش، تعداد زیادی تصویر از مغز گرفته میگردد که همگی متاثر از میزان فعالیت نورون ها در مناطق مختلف مغز هستند و با پردازش این تصاویر می توان مناطقی از مغز که همزمان و هماهنگ فعالیت می نمایند را مشخص کرد و شبکه های مسئول فعالیت های گوناگون مغز را تخمین زد.
مجری طرح پیش بینی هوش انسان با استفاده از تصاویری مغزی اشاره کرد: در روش DTI (تصویرسازی بردار انتشار) شدت روشنایی تصاویر متاثر از میزان و جهت انتشار ملکول های آب در بافت های مختلف است و تصاویر DTI امکان شناخت خاصیت های ریز ساختارهای بافت سیستم اعصاب مرکزی را فــراهـم مـی کنند و همین طور از این تصاویر می توان برای شناسایی اتصالات ساختاری و سازمانی آکسون ها در سطح میکروسکوپی استفاده نمود.
سلطانیان زاده با اشاره به اینکه در سال های اخیر، پژوهشگران در سراسر دنیا به دنبال یافتن راهکارهای مناسب جهت استفاده از داده های تصویرنگاری غیرتهاجمی مغز همچون fMRI و DTIبه عنوان یک ابزار تشخیصی در کاربردهای گوناگون در رابطه با علوم شناختی هستند، اشاره کرد: در این روش تلاش میگردد با استفاده از تصاویر fMRI چگونگی یادگیری در یک مغز طبیعی، بیمار یا مصدوم و همین طور ارزیابی خطرات بالقوه عمل جراحی یا دیگر درمان های تهاجمی و تخمین فعالیت بخش های مختلف مغز در پاسخ به تحریک های خارجی و یا فعالیت خود به خودی آن در حالت استراحت بررسی شود.
وی اظهار داشت: امید می رود با توسعه روش های نوین تحلیل داده ها، بتواند ارتباط معناداری بین هوش انسان و اطلاعات موجود در تصاویر MRI به دست آورد و سپس هوش انسان را از این تصاویر پیش بینی نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، این طرح با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در حال انجام می باشد.