دستاورد محققان كشور ؛ اندازه گیری هوش انسان از روی تصاویر مغز

ربات كشاورز: محققان كشور با همكاری یك دانشگاه برزیلی در صدد هستند با تصاویر مغزی به اندازه گیری هوش انسان بپردازند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، دكتر حمید سلطانیان زاده استاد دانشكده مهندسی برق و كامپیوتر دانشگاه تهران اظهار داشت: ما با هدف همگامی با علوم و فناوری های روز دنیا و كمك به پیشبرد آنها با توسعه راهكارهای نوین، مشغول انجام آزمایش های غیرتهاجمی روی دانشجویان داوطلب برای اندازه گیری هوش آنها با استفاده از آزمون های هوش و تصویربرداری مغزی هستیم.
وی اضافه كرد: با انجام این پژوهش و توسعه روش های نوین تحلیل داده های تحقیقاتی امید می رود ارتباط معناداری بین هوش انسان و تصاویر تشدید مغناطیسی كاركردی در حالت استراحت و تصاویر تانسور انتشاری بدست آید تا از این طریق بتوان هوش انسان را از این تصاویر پیش بینی نمود.
سلطانیان زاده اظهار داشت: شدت روشنایی تصاویرfMRI (تصویرسازی تشدید مغناطیسی عملكردی) با تغییر میزان اكسیژن خون تغییر می كند و چون فعالیت نورون ها در ناحیه خاصی از مغز با تغییر میزان اكسیژن خون در همان ناحیه همراه بوده، شدت روشنایی تصاویر fMRI با میزان فعالیت نورون ها مرتبط می باشد.
عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشكی دانشگاه تهران اضافه كرد: در این روش، تعداد زیادی تصویر از مغز گرفته میگردد كه همگی متاثر از میزان فعالیت نورون ها در مناطق مختلف مغز هستند و با پردازش این تصاویر می توان مناطقی از مغز كه همزمان و هماهنگ فعالیت می نمایند را مشخص كرد و شبكه های مسئول فعالیت های گوناگون مغز را تخمین زد.
مجری طرح پیش بینی هوش انسان با استفاده از تصاویری مغزی اشاره كرد: در روش DTI (تصویرسازی بردار انتشار) شدت روشنایی تصاویر متاثر از میزان و جهت انتشار ملكول های آب در بافت های مختلف است و تصاویر DTI امكان شناخت خاصیت های ریز ساختارهای بافت سیستم اعصاب مركزی را فــراهـم مـی كنند و همین طور از این تصاویر می توان برای شناسایی اتصالات ساختاری و سازمانی آكسون ها در سطح میكروسكوپی استفاده نمود.
سلطانیان زاده با اشاره به اینكه در سال های اخیر، پژوهشگران در سراسر دنیا به دنبال یافتن راهكارهای مناسب جهت استفاده از داده های تصویرنگاری غیرتهاجمی مغز همچون fMRI و DTIبه عنوان یك ابزار تشخیصی در كاربردهای گوناگون در رابطه با علوم شناختی هستند، اشاره كرد: در این روش تلاش میگردد با استفاده از تصاویر fMRI چگونگی یادگیری در یك مغز طبیعی، بیمار یا مصدوم و همین طور ارزیابی خطرات بالقوه عمل جراحی یا دیگر درمان های تهاجمی و تخمین فعالیت بخش های مختلف مغز در پاسخ به تحریك های خارجی و یا فعالیت خود به خودی آن در حالت استراحت بررسی شود.
وی اظهار داشت: امید می رود با توسعه روش های نوین تحلیل داده ها، بتواند ارتباط معناداری بین هوش انسان و اطلاعات موجود در تصاویر MRI به دست آورد و سپس هوش انسان را از این تصاویر پیش بینی نمود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، این طرح با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در حال انجام می باشد.