همکاری جهاددانشگاهی با شرکت آب منطقه ای برای نجات آب قزوین

ربات کشاورز: رییس جهاددانشگاهی استان قزوین با معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان دیدار و گفت وگو کرده و در حوزه مصرف آب، طرح نجات آب(طرح داناب) را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، فرشاد پیله چی، ریس جهاددانشگاهی استان قزوین با رضا اخلاص مند معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان قزوین دیدار و گفت وگو کرد.
در این نشست طرفین ضمن تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل در حوزه مصرف آب طرح نجات آب و طرح داناب را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و درباب ضرورت اطلاع رسانی و آموزش این طرح در استان قزوین تبادل نظر کردند.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان ضمن اشاره به فعالیت های پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین به اهمیت این حوزه پرداخت و خواهان همکاری جهاد دانشگاهی در این خصوص با مجموعه شرکت آب منطقه ای استان شد.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی، درانتها این نشست مقرر شد در آینده ای نزدیک تفاهم نامه ای در حوزه های آموزشی، پژوهشی و انتشارات به امضای طرفین برسد.