از بین بردن تومور سرطانی با یك سوزن

ربات كشاورز: اخیرا روشی نوین برای بیوپسی و از بین بردن تومورهای سرطان ریه ابداع شده است. در این روش با كمك یك سوزن و انرژی فركانس رادیویی تومور سرطانی از بین می رود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیلی میل، روشی نوین برای درمان سرطان ریه ابداع شده كه برای تشخیص و ویران كردن تومورهای دور از دسترس به كار می رود. بدین سان می توان هزاران نفر از مبتلایان به این بیماری خطرناك را بدون جراحی درمان كرد. در این روش پزشكان به وسیله یك سوزن داغ تومورها را خرد می كنند.
این نوع درمان فرسایش با فركانس رادیویی( radio frequency ablation )نامیده میگردد و همزمان با آن یك بیوپسی باز انجام میگردد. در این فرایند قطعات كوچك تومور سرطانی برداشته و آزمایش می شوند تا میزان شدت و گسترش بیماری در بدن آزمایش شود.
در حال حاضر بیماران مبتلا به سرطان ریه فرایندهایی را به صورت مرتب انجام می دهند تا بخش های كوچكی از تومور سرطانی ها آن بریده شود. سپس آن باز اشعه درمانی یا جراحی های برای حذف این بافت ها انجام می دهند.
اما روش جدید مدت زمان نمایش نتیجه تست بیوپسی را به ۲ هفته یا حتی چند روز می كاهد. بدین سان علاوه بر كاهش اضطراب بیمار، تومورهایی كه قبلا غیر قابل درمان بوده اند، بدون جراحی های وقت گیر و با بی حسی موضعی در چند دقیقه درمان می شوند.
در مطالعات این نوع از درمان سریع به اندازه روش های به كارگرفته شده برای تشخیص و نابودی تومورها موثر بوده است.
در این فرایند پیش از بی حسی موضعی سینه بیمار به او آرامبخش تزریق میگردد. در مرحله بعد بیمار روی تخت سی تی اسكن دراز می كشد و بدین سان پزشكان می توانند حركات جراحی را به صورت واقعی رصد كنند.
سوزنی بسیار نازك با عرض ۱.۵ میلیمتر وارد سینه بیمار میگردد. در این مرحله رادیولوژیست سوزنی با قطر ۹ میلیمتر را از راه سوزن اولی وارد بدن بیمار می كند تا یك نمونه ۲ سانتیمتری از تومور را برای تحلیل بردارد.
سپس یك سوزن سوم كه نوك آن دارای یك الكترود است وارد بدن بیمار میگردد. این سوزن به ژنراتوری متصل است و انرژی فركانس رادیویی را با دمای ۶۰تا۷۰ درجه سانتیگراد به قلب تومور وارد و آنرا نابود می كند.
هنگامیكه سوزن از بدن بیمار خارج می شود، قسمتی از آن كه وارد تومور شده با پلاستر پوشانده میگردد و چند ساعت بعد بیمار به خانه فرستاده میگردد.