در یافته ای جدید؛ ذوب طلا در دمای اتاق ممكن شد

ربات كشاورز: محققان با استفاده از میدان الكتریكی روشی برای ذوب كردن طلا در دمای عادی اتاق یافته اند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از نیواطلس، فرایند ذوب كردن در شرایط عادی نیازمند دمایی بالای ۱۰۶۴ درجه سانتیگراد است. اما گروهی از محققان حالا روشی برای ذوب كردن طلا در دمای اتاق یافته اند. آنها در این روش از میدان الكتریكی و یك میكروسكوپ الكترونی استفاده می نمایند.
هنگامی كه چیزی ذوب می شود، پیوند بین مولكول های آن می شكند و آنها آزادانه تر حركت می كنند. بعنوان مثال امكان دارد ساختار مولكول ها از حالت كاملا منظم در یك قطعه یخ به وضعیت بی شكل آب در بیایند.
گرما عامل اصلی تغییر بشمار می رود اما تنها عامل نیست. فشار باز نقش مهمی در تغییر ساختار دارد.
آزمایش این دو وضعیت به دانشمندان اجازه داده است فرایندهای خارق العاده ای را احداث كنند مانند یخ زدن آب در دمای بالاتر از نقطه جوش.
در تحقیق جدید پژوهشگران میدان الكتریكی را بعنوان یك عامل دیگر برای تغییر ساختار ماده بررسی كردند. آنها یك تكه كوچك طلا را در میكروسكوپ الكترونی قرار دادند تا آنرا با بالاترین درجه بزرگنمایی بررسی كنند. در مرحله بعد قدرت میدان الكتریكی را افزایش دادند تا متوجه شوند اتم های طلا چطور واكنش نشان می دهند.
محققان سپس بررسی اطلاعات متوجه شدند كه میدان الكتریكی فقط در لایه هایی رویی طلا جنب و جوشی در اتم ها به وجود آورده است كه این امر به ذوب شدن مواد در دمای اتاق منجر گردید. این تغییر باز به راحتی معكوس میگردد و با خاموش كردن میدان الكتریكی می توان طلا را دوباره جامد كرد.
اوا اولسون یكی از مولفان این تحقیق می گوید: با این روش می توانیم خاصیت لایه های سطحی اتم را كنترل نماییم و تغییر دهیم، بدین سبب كاربردهای مختلفی برای آن وجود دارد. می توان از این فناوری در انواع حسگرها و كاتالیست ها استفاده نمود.