گزارش تصویری تشریحی؛ رباتی كه به كاربر خود غذا می دهد

ربات كشاورز: محققان یك بازوی رباتیك ساخته اند كه روی قفسه سینه كاربر قرار می گیرد و با عنایت به حالات صورت كاربر یا مخاطب او به آنها غذا می دهد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیلی میل، گروهی از محققان یك ربات عجیب ساخته اند كه روی قفسه سینه فرد بسته می گردد و می تواند هنگامیكه افراد خسته هستند، به آنها غذا بدهد. این بازوی رباتیك Arm-A-Dine نام دارد و روی قفسه سینه كاربر قرار می گیرد. سپس غذا را از بشقاب به سمت دهان كاربر می برد.

البته تابحال فقط نمونه اولیه ربات تولید شده است.Exertion Games Lab در دانشگاه RMIT استرالیا با همكاری موسسه طراحی اطلاعات فناوری هند این ربات را ساخته اند. در تجربه غذا خوردن هر سه بازو(دو بازوی فرد و نسخه رباتیك) برای غذا دادن به كاربر یا فرد دیگری به كار می رود.

بازوی رباتیك به وسیله یك جلیقه روی قفسه سینه كاربر قرار می گیرد. یكی از محققان درباره نحوه غذا خوردن با بازوی رباتیك می گوید: ما بازوی رباتیك را طوری قرار دادیم كه حركات آن به وسیله حالات صورت كاربر یا طرف مقابل او تعیین می گردد.
این بازو به صورت خودكار به سمت بالا و پایین حركت می كند اما غذا را به سمت دهان نمی برد بلكه به علت وجود سنسورهای ایمنی غذا را در فاصله ۱۰ سانتیمتری دهان فرد می برد.

البته ربات ها كاملا خودكار نیستند و افراد باید حركت كنند تا آنها دقیقا بالای بشقاب غذا قرار بگیرند. اگر فرد بخندد، ربات به او غذا می دهد و اگر اخم كند ربات از غذا دادن به او خودداری می كند.