دستاورد محققان امیركبیر؛ تولید پارچه دوجداره كه آلودگی های صوتی را جذب می كند

ربات كشاورز: پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیركبیر موفق به ساخت پارچه های دوجداره ای شدند كه قادر به جذب آلودگی های صوتی در محیط است.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی امیركبیر، محمد داودآبادی فراهانی فارغ التحصیل دوره كارشناسی ارشد دانشكده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیركبیر اظهار داشت: وجود صداهای نامطلوب و ناهنجار یكی از آلودگی های محیط زیست است و این آلودگی سبب سلب آسایش افراد میگردد كه برای رفع این گونه آلودگی ها روش های متفاوتی برای كاهش آن توسط محققان نمایش شده است.
وی استفاده از پارچه های طراحی و تولید شده متناسب با اماكن را همچون روش های مناسب به منظور كاهش آلودگی صوتی عنوان نمود و اضافه كرد: در این تحقیق یك دسته از پارچه های دوجداره كه بر روی ماشین های «حلقوی تاری» تولید می شوند، به لحاظ میزان جذب صوت، مورد بررسی قرار گرفتند.
این محقق افزود: نتایج به دست آمده در این تحقیق تجربی نشان داد كه می توان با ساختمان بافت مناسب و همین طور لایه گذاری متفاوت به كاهش آلودگی صوتی در فركانس های متنوع دست یافت.
فراهانی اشاره كرد: در این تحقیق نمونه هایی از پارچه دوجداره حلقوی تاری با طریق های مختلف قرار دادن نخ بین دو لایه پارچه در یكی از كارخانجات ایران تولید و همین طور با تنظیم ماشین، ضخامت و وزن نمونه ها با تغییرات مورد نظر بافته شدند.
وی انجام آزمایشات مربوط به جذب صوت بر روی نمونه ها تحت فركانس های مختلف را از دیگر مراحل این تحقیق عنوان نمود و گفت: از این پارچه ها می توان برای كاهش آلودگی صوتی در سالن هایی كه فضای داخل آن با پارتیشن ها از هم جدا شده تا محل استقرار كاركنان قرار گیرد می توان استفاده نمود.
این محقق استفاده برای تزیین دیوار ساختمان كه ضمن تزیین، آلودگی صوتی را می كاهد را از دیگر كاربردهای این پارچه ها عنوان نمود و اضافه كرد: ساختمان بافت با بیشترین مقدار تخلخل حداكثر جذب صوت را دارد. ضمن آنكه تخلخل بیشتر، مصرف نخ را در تولید پارچه دوجداره حلقوی تاری كمتر می كند كه از نظر اقتصادی مطلوب است.
فراهانی با اشاره به اینكه ارتقا جذب صوت این پارچه مرحله بعد این تحقیق است، اظهار داشت: برای این منظور این پارچه با نانو الیاف پوشش داده خواهد شد.
این طرح با راهنمایی دكتر علی اصغر اصغریان جدی از اعضای هیات علمی دانشكده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیركبیر و دكتر مصطفی جمشیدی اوانكی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان انجام شد.