دستاورد محققان امیرکبیر؛ تولید پارچه دوجداره که آلودگی های صوتی را جذب می کند

ربات کشاورز: پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت پارچه های دوجداره ای شدند که قادر به جذب آلودگی های صوتی در محیط است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمد داودآبادی فراهانی فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: وجود صداهای نامطلوب و ناهنجار یکی از آلودگی های محیط زیست است و این آلودگی سبب سلب آسایش افراد میگردد که برای رفع این گونه آلودگی ها روش های متفاوتی برای کاهش آن توسط محققان نمایش شده است.
وی استفاده از پارچه های طراحی و تولید شده متناسب با اماکن را همچون روش های مناسب به منظور کاهش آلودگی صوتی عنوان نمود و اضافه کرد: در این تحقیق یک دسته از پارچه های دوجداره که بر روی ماشین های «حلقوی تاری» تولید می شوند، به لحاظ میزان جذب صوت، مورد بررسی قرار گرفتند.
این محقق افزود: نتایج به دست آمده در این تحقیق تجربی نشان داد که می توان با ساختمان بافت مناسب و همین طور لایه گذاری متفاوت به کاهش آلودگی صوتی در فرکانس های متنوع دست یافت.
فراهانی اشاره کرد: در این تحقیق نمونه هایی از پارچه دوجداره حلقوی تاری با طریق های مختلف قرار دادن نخ بین دو لایه پارچه در یکی از کارخانجات ایران تولید و همین طور با تنظیم ماشین، ضخامت و وزن نمونه ها با تغییرات مورد نظر بافته شدند.
وی انجام آزمایشات مربوط به جذب صوت بر روی نمونه ها تحت فرکانس های مختلف را از دیگر مراحل این تحقیق عنوان نمود و گفت: از این پارچه ها می توان برای کاهش آلودگی صوتی در سالن هایی که فضای داخل آن با پارتیشن ها از هم جدا شده تا محل استقرار کارکنان قرار گیرد می توان استفاده نمود.
این محقق استفاده برای تزیین دیوار ساختمان که ضمن تزیین، آلودگی صوتی را می کاهد را از دیگر کاربردهای این پارچه ها عنوان نمود و اضافه کرد: ساختمان بافت با بیشترین مقدار تخلخل حداکثر جذب صوت را دارد. ضمن آنکه تخلخل بیشتر، مصرف نخ را در تولید پارچه دوجداره حلقوی تاری کمتر می کند که از نظر اقتصادی مطلوب است.
فراهانی با اشاره به اینکه ارتقا جذب صوت این پارچه مرحله بعد این تحقیق است، اظهار داشت: برای این منظور این پارچه با نانو الیاف پوشش داده خواهد شد.
این طرح با راهنمایی دکتر علی اصغر اصغریان جدی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان انجام شد.