مسابقه ملی دیوار خاک مسلح در دانشگاه شریف برگزار می گردد

به گزارش ربات کشاورز پنجمین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح توسط انجمن ژئوتکنیک ایران و با میزبانی دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، این مسابقات هر ساله با میزبانی یکی از دانشگاه های کشور و توسط انجمن ژئوتکنیک ایران برگزار می گردد و فرصتی است تا شرکت کنندگان در قالب تیم های دانشجویی در یک مسابقه علمی- اجرایی به رقابت بپردازند. در این رویداد مسابقه دهندگان در طراحی و اجرای نمونه ای از دیوارهای خاک مسلح در مقیاس کوچک به رقابت پرداخته و در ضمن کاربرد مفاهیم نظریه که در دانشگاه آموخته اند را در عمل تجربه می کنند. در این رقابت هر تیم با ساخت یک جعبه چوبی با ابعاد مشخص، آنرا با ماسه خاکریزی و متراکم کرده و با نوارهای کاغذی مسلح می کند. هدف آن است که تیم ها دیوار خاک مسلّح بهینه و پایداری را برای تحمل خاک محصور شده در جعبه ماسه و هم بارهایِ سربارِ قائم و افقی و دینامیکیِ در نظر گرفته شده، طراحی و اجرا نمایند. معیار اصلی داوری، استفاده از حداقل مقدار نوارهای کاغذی مسلّح کننده است. لازم به ذکر است که این دوره از مسابقات با آیین نامه جدید برگزار می شود. همینطور تیم ها بایستی تمام فرآیندهای تحلیل و طراحی خویش را همچون آزمایشات مورد نیاز و نتایج آنها، تحلیل و طراحی ها به صورت دستی و نرم افزاری و به روشی مؤثر عرضه کنند. آخرین مهلت ثبت نام در پنجمین دوره «مسابقات ملی دیوار خاک مسلح»، ۲۷ آذر ماه سال جاری خواهد بود.