مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی البرز خبر داد احداث مرکز تسهیلگری کسب و کار در استان البرز

ربات کشاورز: مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی البرز با اشاره به ایجاد مرکز تسهیلگری کسب و کار در استان اظهار داشت: این مرکز به دنبال آن است به بازگشت کنندگان کمک نماید تا با کاهش تاثیرات موانع فردی و اجتماعی در به کار بردن توانایی خود و همین طور افزایش اعتماد به نفس و توانایی تصمیم گیری درست در احداث تغییر یا توسعه کسب و کار خود اقدام نمایند.
ابوالحسن قاسمپور در گفت وگو با ایسنا، گفت: در دهه های اخیر، نهادهای اقتصادی و سیاسی با شتاب فزاینده ای از تغییرات در جهان کسب و کار و جهان در هم تنیده ارتباطات و تعاملات و پیوندهای تأثیرگذار محیط بر شرایط دنیای کسب و کار مواجه و رودر رو شده اند.
قاسمپور افزود: در واقع جهان کسب و کار همچون اکوسیستم شده است که در آن کسب و کارها به ناچار با عوامل محیطی مثل منابع انسانی، منابع اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ، تعلیم و تربیت، قوانین و مقررات، جهان فیزیکی و طبیعی، ظهور بی کنترل تکنولوژی و نهادها و سازمان ها روابط متقابل دارند و بقای آنها تا حدود زیادی به هم وابسته است.
وی تصریح کرد: تغییرات اجتماعی و اقتصادی، فرایندی پیچیده، نامنظم، ساختار نیافته و اغلب غیرقابل کنترل است و پذیرش تغییرات و تأثیر محیط بر فرآیند کسب و کار سبب تغییراتی در نگرش و مبانی فکری سیاستگذاران و ذی نفعان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای تسهیلگری در جهت بهبود کسب و کار همراه شده است که رویکرد قوانین و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی نشان دهنده تغییراتی است که در ذهنیت سیاستگذاران روی داده است.
این مسئول اضافه کرد: از آنجایی که یکی از اهداف راهبردی برنامه های توسعه نظام جمهوری اسلامی تاکید بر بهبود محیط کسب و کار بوده و با تدوین قوانین و برنامه های عملیاتی تمام تلاش و همت خودرا در این حوزه صرف می کند، مانند تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که نماگر توجه به بهبود محیط کسب و کار هستند.
قاسمپور اشاره کرد: این تغییرات در واقع پاسخ به نیازها و خواسته های جدید برای موفقیت در این زمینه است.
وی در ادامه اشاره کرد: از طرف دیگر ساز و کارهایی نظیر شبکه سازی میان نهادهای دانشگاه و صنعت، توجه به دانش های میان رشته ای، تقویت همکاری بین مراکز علمی و تحقیقاتی با بخش های صنعتی، تحرک و جابجایی اندیشمندان بین دانشگاه و صنعت، تضمین حقوق مالکیت فکری، پشتیبانی از سرمایه گذاران خطرپذیر، احداث مراکز تجاری سازی فناوری، احداث پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری، تقویت شرکت های کوچک و متوسط، احداث شرکت های دانش بنیان در نوسازی کسب و کار و برگزاری استارتاپ و رویدادهای کارآفرینانه، نماگر توجه به نوسازی، علم و صنعت و تعامل و ارتباط میان آنها هستند.

لزوم همکاری جدی اتاق بازرگانی البرز
مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی البرز تصریح کرد: اتاق بازرگانی یکی از مهمترین نهادهایی است که به تغییرات و شرایط به وجود آمده با گستره ذینفعان اثرپذیر و اثرگذار است؛ بدین سبب اتاق بازرگانی البرز با عنایت به رسالت و ماموریت خود برای کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی استان البرز و تسهیل در بهبود شرایط کسب و کار به ایجاد مرکز خدمات تسهیلگری بهبود فضای کسب و کار، کارآفرینی و ارتباط بین سازمانی مبادرت کرده است.
این مسئول درباب اهمیت احداث دفتر تسهیلگری باز تصریح کرد: اگر قرار باشد کسی دارای ایده ای خلاقانه و طرحی نوآورانه برای احداث کسب و کار باشد یا در جهت توسعه و بهبود کسب و کار، نظر مشورتی و کارشناسی بخواهد یا اگر در معرض خسارت و عقب ماندگی از رقبا قرار بگیرد یا معترض قانون و فرآیند آن باشد یا اگر بخواهد از تجارب مدیریتی خبرگان بهره مند شود و یا قصد سرمایه گذاری داشته باشد به کجا باید بازگشت کند؟
وی افزود: به دنبال پاسخ به همین سوالات اساسی است که اتاق بازرگانی البرز به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد و پیشگیری از اتلاف سرمایه انسانی و منابع مالی، با پذیرش مسئولیت اجتماعی در جهت تسهیل فرآیند بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی ذینفعان، با احداث ساختاری غیرانتفاعی برای مشورت، به همیاری سوال کنندگان بشتابد.
قاسمپور اشاره کرد: اتاق بازرگانی آگاهانه می داند که فرآیند این رویکرد اجتماعی، اقتصادی و توسعه ای پیچیده است و فراتر از مراکز رشد و شتاب دهنده ها و مراکز توانمندسازی و دفاتر مشاوره ای است؛ در حقیقت نقشه راهی است با پنجره باز برای پاسخ به سوالات در حوزه ایده، ایجاد، توسعه، بهبود کسب و کار و در واقع کمک و همیاری است برای همه کسانی که به دنبال پاسخ به مسائل دنیای کسب و کار خویشند.
وی تصریح کرد: این مرکز در واقع کانونی است که تمام شبکه های سازمان های موثر در کسب و کار و کارشناسان، مشاوران، خبرگان، صاحبان اندیشه اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را در یک محیط تجمیع می کند و با نمایش خدمات مشاوره ای و توانمندسازی، رسیدن به هدف را برای سوال داران تسهیل می کند.
مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی البرز افزود: اتاق بازرگانی البرز در تاسیس مرکز تسهیلگری همانند یک پزشک عمومی حوزه کسب و کار را در دستور کار قرار داده است تا بتواند با احداث این مرجع و کانال ارتباطی، به نیازها و تقاضای متقاضیان ورود به دنیای کسب و کار و توسعه کارآفرینی را با استفاده از احداث فرصت های شغلی مناسب تر و کمک به رشد و توسعه کسب و کار موجود، با نمایش مشاوره علمی و عملی و راهنمایی های لازم یاری کند.
وی اضافه کرد: مهمترین مزیت و بالندگی این مرکز، برخورداری از گردهم آمدن صاحبان خرد و خبرگان شریفی است که در در گرو خیراندیشی برای خدمت به هم نوعان را دارند که در کنار هم برای بهبود و توسعه فکر می کنند و به یاری دیگران می شتابند؛ رسالت این مرکز تنها یک ماموریت سازمانی نیست بلکه یک رسالت اجتماعی و انسانی است به همین خاطر این مرکز فراسازمانی و فرامنطقه ای، پلی میان فرهنگ و تمدن و پیوند میان عاطفه اخلاقی و جامعه تجاری است.
قاسپور افزود: اتاق بازرگانی با توانایی و اختیارات مداخله گرانه در بهبود مستمر محیط کسب و کار، طرح کارشناسی موضوعات در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، همکاری در اجرای قانون رفع موانع تولید، در اختیار داشتن مرکز داوری و امور حقوقی، عضویت در کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی و مدیریت دبیرخانه ماده ۷۶، مزیت خوبی برای تصدی این امر خطیر دارد.
وی درباب کارکردهای مشورتی این مرکز اعلام نمود: همچون این کارکردها می توان به نمایش مشاوره های امور بانکی، سرمایه گذاری خارجی در ایران، حقوقی، تامین اجتماعی، مالیات، بازرگانی خارجی و قوانین و مقررات جاری کشور، بازاریابی کالاهای صادراتی و قانون و روابط کار اشاره نمود.
قاسپور اضافه کرد: علاوه بر اینها، همچون سایر دستاوردها و توانمندی های این مرکز می توان به همراه داشتن واحد امور تشکل ها با حضور انجمن های همگن، سازماندهی نمایشگاه ویژه کالا و خدمات، فضای فیزیکی مناسب و امکانات لازم، در اختیار داشتن مرکز آموزش کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی، دایر بودن دفتر ارتباط و تعامل صنعت و دانشگاه و انعقاد بیشتر از ۲۰ تفاهم همکاری با سازمان های اجرایی، علمی و بخش خصوصی اشاره نمود.
وی درانتها تصریح کرد: مرکز خدمات تسهیلگری که با وظیفه توانمندسازی و یاریگری برای حوزه کسب و کار از ایده تا عمل تاسیس شده است، تعهد دارد با بهره مندی از نخبگان و پیشکسوتان و صاحبان تجربه و دانش برای هدایت و پشتیبانی از متقاضیان حوزه کسب و کار به توانمندسازی آنها بپردازد؛ این مرکز به دنبال آن است به بازگشت کنندگان کمک نماید تا با کاهش تاثیرات موانع فردی و اجتماعی در به کار بردن توانایی خود و همین طور افزایش اعتماد به نفس و توانایی تصمیم گیری درست در احداث تغییر یا توسعه کسب و کار خود اقدام نمایند.