توسط محققان کشور صورت گرفت قطره چشمی غشای آمنیوتیک امیدی برای درمان صدمه های قرنیه

به گزارش ربات کشاورز محققان پژوهشگاه رویان قطره چشمی ساخته اند که سبب تکثیر سلول های بنیادی قرنیه می گردد و می توان از آن برای درمان بعضی از بیماری های قرنیه استفاده نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در تحقیقات سال گذشته، محققان پژوهشگاه رویان با همکاری دیگر مراکز تحقیقاتی، قطره چشمی عصاره غشای آمنیوتیک را تولید کردند. در پژوهشی که اخیرا در فصل نامه یاخته وابسته به پژوهشگاه رویان انتشار یافته است، نتایج استفاده از این قطره چشمی و تاثیر آن در بهبود صدمه های قرنیه به چاپ رسیده است.

قرنیه لایه نازک و شفافی است که قسمت جلوی چشم را می پوشاند. این لایه به صورت کامل فاقد عروق خونی است تا نور به راحتی و بدون هیچ مانعی وارد چشم شود. وجود هرگونه آسیبی در قرنیه سبب بروز مشکلات بینایی می گردد.

غشای آمنیوتیک داخلی ترین لایه از غشاهای محافظ جنین است. از ۷۵ سال پیش، غشای آمنیوتیک را در جراحی های مختلف همچون جراحی های چشم استفاده می کردند. چونکه این غشا خصوصیت های خاصی مانند خاصیت ضد التهابی، ضد میکروبی، ضد رگ زایی و… دارد. همینطور این غشا سبب بروز واکنش های ایمنی در بدن نمی گردد، در نتیجه جهت استفاده از آن نیازی به استفاده از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی نیست.

نیلوفر شایان اصل و دکتر فرهاد نجات از محققان پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه همکارانشان، پژوهشی را به منظور تاثیر قطره چشمی غشای آمنیوتیک در بهبود صدمه های قرنیه در دو مرحله انجام دادند. در مرحله اول برای یافتن میزان دوز موثر و سمی قطره چشمی، غلظت های مختلف آنرا به محیط کشت سلول های بنیادی قرنیه (سلول های بنیادی لیمبال) افزودند و بعد از ۱۴ روز با استفاده از تکنیک real-time PCR میزان تکثیر این سلول ها را اندازه گیری کردند.

در مرحله دوم، از ۱۰ خرگوش استفاده کردند و قسمت اپی تلیومی قرنیه چشم های آنها را برداشتند. چشم راست خرگوش ها را با قطره چشمی عصاره غشای آمنیوتیک و چشم چپ آنها را تنها با آنتی بیوتیک تحت درمان قرار دادند. فرآیند درمان را روزانه با اندازه گیری میزان درمان قرنیه، عفونت ملتحمه، میزان ورم پلک ها، میزان نورگریزی و میزان ترشحات چشم ها، ارزیابی کردند. در نهایت هم از بافت ها نمونه برداری صورت گرفت.

یافته های این پژوهش نشان داد که قطره چشمی عصاره آمنیوتیک انسانی سبب تکثیر سلول های بنیادی قرنیه شد. همینطور استفاده از این قطره چشمی طول درمان را از ۴ روز به ۳ روز کم کرد و ورم پلک، ورم ملتحمه و عفونت هم در مقایسه با گروه کنترل کاهش پیدا کرد. همینطور هیچ گونه ناهنجاری غیر طبیعی هم مشاهده نشد.

به گفته پژوهشگران این طرح: «قطره چشمی عصاره غشای آمنیوتیک انسانی تکثیر سلول های بنیادی قرنیه را زیاد می کند و بهبودی اپیتلیوم قرنیه را بدون هیچ عارضه جانبی تسریع می کند و می تواند بعنوان مکمل در سلول درمانی قرنیه استفاده شود».

نتایج این پژوهش در شماره آینده (Jan-Mar 2019) فصل نامه بین المللی «یاخته» وابسته به پژوهشگاه رویان منتشر خواهد شد.