توسط محققان كشور صورت گرفت قطره چشمی غشای آمنیوتیك امیدی برای درمان صدمه های قرنیه

به گزارش ربات كشاورز محققان پژوهشگاه رویان قطره چشمی ساخته اند كه سبب تكثیر سلول های بنیادی قرنیه می گردد و می توان از آن برای درمان بعضی از بیماری های قرنیه استفاده نمود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در تحقیقات سال گذشته، محققان پژوهشگاه رویان با همكاری دیگر مراكز تحقیقاتی، قطره چشمی عصاره غشای آمنیوتیك را تولید كردند. در پژوهشی كه اخیرا در فصل نامه یاخته وابسته به پژوهشگاه رویان انتشار یافته است، نتایج استفاده از این قطره چشمی و تاثیر آن در بهبود صدمه های قرنیه به چاپ رسیده است.

قرنیه لایه نازك و شفافی است كه قسمت جلوی چشم را می پوشاند. این لایه به صورت كامل فاقد عروق خونی است تا نور به راحتی و بدون هیچ مانعی وارد چشم شود. وجود هرگونه آسیبی در قرنیه سبب بروز مشكلات بینایی می گردد.

غشای آمنیوتیك داخلی ترین لایه از غشاهای محافظ جنین است. از ۷۵ سال پیش، غشای آمنیوتیك را در جراحی های مختلف همچون جراحی های چشم استفاده می كردند. چونكه این غشا خصوصیت های خاصی مانند خاصیت ضد التهابی، ضد میكروبی، ضد رگ زایی و… دارد. همینطور این غشا سبب بروز واكنش های ایمنی در بدن نمی گردد، در نتیجه جهت استفاده از آن نیازی به استفاده از داروهای سركوب كننده سیستم ایمنی نیست.

نیلوفر شایان اصل و دكتر فرهاد نجات از محققان پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشكی سمنان به همراه همكارانشان، پژوهشی را به منظور تاثیر قطره چشمی غشای آمنیوتیك در بهبود صدمه های قرنیه در دو مرحله انجام دادند. در مرحله اول برای یافتن میزان دوز موثر و سمی قطره چشمی، غلظت های مختلف آنرا به محیط كشت سلول های بنیادی قرنیه (سلول های بنیادی لیمبال) افزودند و بعد از ۱۴ روز با استفاده از تكنیك real-time PCR میزان تكثیر این سلول ها را اندازه گیری كردند.

در مرحله دوم، از ۱۰ خرگوش استفاده كردند و قسمت اپی تلیومی قرنیه چشم های آنها را برداشتند. چشم راست خرگوش ها را با قطره چشمی عصاره غشای آمنیوتیك و چشم چپ آنها را تنها با آنتی بیوتیك تحت درمان قرار دادند. فرآیند درمان را روزانه با اندازه گیری میزان درمان قرنیه، عفونت ملتحمه، میزان ورم پلك ها، میزان نورگریزی و میزان ترشحات چشم ها، ارزیابی كردند. در نهایت هم از بافت ها نمونه برداری صورت گرفت.

یافته های این پژوهش نشان داد كه قطره چشمی عصاره آمنیوتیك انسانی سبب تكثیر سلول های بنیادی قرنیه شد. همینطور استفاده از این قطره چشمی طول درمان را از ۴ روز به ۳ روز كم كرد و ورم پلك، ورم ملتحمه و عفونت هم در مقایسه با گروه كنترل كاهش پیدا كرد. همینطور هیچ گونه ناهنجاری غیر طبیعی هم مشاهده نشد.

به گفته پژوهشگران این طرح: «قطره چشمی عصاره غشای آمنیوتیك انسانی تكثیر سلول های بنیادی قرنیه را زیاد می كند و بهبودی اپیتلیوم قرنیه را بدون هیچ عارضه جانبی تسریع می كند و می تواند بعنوان مكمل در سلول درمانی قرنیه استفاده شود».

نتایج این پژوهش در شماره آینده (Jan-Mar 2019) فصل نامه بین المللی «یاخته» وابسته به پژوهشگاه رویان منتشر خواهد شد.