تولید ماسك مقاوم در مقابل انواع سلاح های كشتار جمعی

به گزارش ربات كشاورز نیروی هوایی ارتش آمریكا آزمایش یك ماسك صورت جدید را برای خلبانان هواپیماها و هلكوپترهای جنگی خود به آخر رسانده كه در مقابل انواع سلاح های كشتار جمعی مقاوم هستند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از نیواطلس، ماسك مورد اشاره كه JSAM-RW نام گرفته یكی از ۵ ماسك جدیدی است كه مقرر است جایگزین ماسك های قدیمی شوند كه تاكنون توسط كاركنان نیروی هوایی ارتش امریكا مورد استفاده قرار می گرفتند.
ماسك مذكور هم قادر به تامین اكسیژن مورد نیاز خلبانان در ارتفاع زیاد است و هم می تواند از آنها در مقابل تهدیدهای هسته ای، بیولوژیك، رادیولوژیك و شیمیایی حفاظت كند.

علت تولید این ماسك آن است كه امروزه خلبانان در جریان درگیری های هوایی تنها با تهدید موشك و گلوله مواجه نمی باشند و احتمال شلیك سلاح های نامتعارف هسته ای و شیمیایی به آنها هم وجود دارد.
ماسك جدید از كل صورت و به خصوص چشم، بینی و دهان در مقابل هرگونه سلاح كشتار جمعی حفاظت می كند و از راحتی مناسبی برخوردار می باشد.
این ماسك دید خلبان را هم مسدود نمی نماید. همینطور بدنه این ماسك با پوست بدن انسان سازگاری بیشتری دارد و عمر باتری كارگذاشته شده در آن برای فعال نگهداشتن تجهیزات الكترونیكی تا شش برابر بیشتر از ماسك های قدیمی است. سازگاری با تجهیزات دید در شب هم یك مزیت دیگر این ماسك است.