در نشست مشترك دكتر طیبی و دكتر بطحایی مطرح شد؛ بررسی گسترش همكاری ها بین جهاددانشگاهی و آموزش وپرورش

به گزارش ربات كشاورز نشست مشترك گسترش زمینه های همكاری بین جهاددانشگاهی و وزارت آموزش وپرورش برگزار گردید و دو طرف بر استفاده از توانمندی ها و ظرفیت یكدیگر تاكید نمودند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، نشست مشترك گسترش زمینه های همكاری بین جهاددانشگاهی و وزارت آموزش وپرورش با حضور دكتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و برخی از مسئولان این نهاد و دكتر محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش و مدیران آن وزارت خانه در ساختمان وزارت آموزش وپرورش برگزار گردید.
در این نشست زمینه های همكاری بین جهاددانشگاهی و وزارت آموزش وپرورش مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف ضمن تاكید بر استفاده از توانمندی ها و ظرفیت یكدیگر، به بررسی ابعاد و شیوه های توسعه ی همكاری ها پرداختند.
همچون موارد مطرح شده در این نشست، پرداختن به طرح پیشنهادی «شیوع شناسی اعتیاد در مدارس» و توجه به مسایل روش شناسی و تربیتی آن، كاربردی شدن و استفاده بهینه از دستاوردهای طرح پژوهشی «شناسایی عوامل، شیوه های پیگیری، جذب و بازجذب كودكان بازمانده از تحصیل به نظام آموزشی» را می توان نام برد.
هم چنین استفاده از توان جهاددانشگاهی برای بومی سازی كتاب های آموزشی زبان انگلیسی، راه اندازی سازمان دانش آموزی در جهاددانشگاهی و دستیابی به الگوی بهینه و ساختاریافته به منظور همكاری مشترك بین جهاددانشگاهی و وزارت آموزش وپرورش از دیگر موارد مورد بررسی در این نشست بود.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در انتها مقرر شد، كارگروهی مشترك بین جهاددانشگاهی و وزارت آموزش وپرورش، وظیفه ی پیگیری موارد مطرح شده در این نشست را برعهده بگیرند.