یكی از شركت كنندگان هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان: مسئولان باید در مواضع دولتی تزریق جوانگرایی كنند

به گزارش ربات كشاورز یك دانشجوی روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و از شركت كنندگان ˮهفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایرانˮ اظهار داشت: اگر مسئولان میانی به حرف هایی كه می زنند باور داشته باشند و به آن عمل كنند، مشكلات ما حل خواهد شد. مسئولان باید در مواضع دولتی تزریق جوانگرایی داشته باشند.

نیما حمیدی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با ضرورت برگزاری مناظرات دانشجویی، اظهار نمود: چه در موضع آموزش سنتی و چه مدرن كه در دانشگاه های برتر دنیا از قبیل استنفورد و هاروارد صورت می گیرد، می توان یكی از طریق های یادگیری را گفت وگو دانست. در فرهنگ اسلامی هم مناظره سبقه تاریخی وسیعی دارد و قرآن هم از آن بعنوان جدال احسن یاد می كند.

وی افزود: ما در ایران میراث دار گفت وگو هستیم. گفت وگو راه موثر برای نهادهای كشوری هم خواهد بود و مسئولان هم می توانند از این مناظرات و صحبت های انجام شده در این مناظرات بهره بگیرند.

این دانشجوی كارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به دوره های گذشته مناظرات دانشجویی، اظهار نمود: در دوره اول تنها ۱۶ تیم در مسابقات حضور داشتند و هم اكنون این تعداد به ۵۸۸ تیم رسیده است كه از این میان ۱۲ تیم برتر در مرحله كشوری حضور دارند.

حمیدی راجع به سطح كیفی و محتوای مناظرات تصریح كرد: این دوره نسبت به دوره های قبل ارتقای بیشتری داشته است.

این دانشجوی شهید بهشتی با اشاره به مزیت های برگزاری این مناظرات، اظهار داشت: این مناظرات می تواند فضای نشاط و جوانی را در دانشجویان زنده كند.

وی راجع به نقد پذیری هم اظهار نمود: متاسفانه در كشور ما احترام و توجه به فرد نطق كننده زیاد دیده نمی گردد و این فرهنگ زیاد در جامعه ما قابل مشاهده نیست. این مناظرات می تواند نه تنها به ارتقای علمی كمك نماید، بلكه سبب شود ما به اشتباه های خود در گفت وگوها هم پی ببریم.

حمیدی در ارتباط با انگیزه خود از شركت در این مسابقات، اظهار داشت: انگیزه من از این مناظره محك زدن علم خودمان بود. این سال دومی است كه من در این مناظره شركت می كنم و از لحاظ كمی آنرا در رشد خوبی می بینم. می توان گفت در این دوره كه دوره هفتم است، تعداد دانشجویان تكمیلی افزایش یافته است. پیشنهاد من برای سال بعد هم این است كه دستگاه های اجرایی باید نیازهای روز جامعه را با استفاده از ایسپا و دستگاه های اجرایی بدانند تا آنرا در گزاره های سال دیگر اعمال كنند.