ارتش آمریكا اسلحه های دقیق تر می سازد

ربات كشاورز: ارتش آمریكا می خواهد اسلحه هایی قدرتمند را برای سربازانش به كارگیرد كه می توانند هدف را از فاصله دورتر و دقیق تر نشان بگیرند.
به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از دیلی میل، ارتش آمریكا تصمیم دارد اسلحه هایی تولید نماید كه قدرت یك تانك زرهی را دارند و گلوله هایی كه از آنها شلیك می شود، از جلیقه محافظتی بدن گذر می كنند. درهمین راستا پیش بینی می گردد اسلحه های Next Generation Squad Automatic Rifles تا ۲۰۲۲ میلادی در این كشور به كار گرفته شود. این اسلحه های ۶.۸ میلی متری نه تنها قدرت بیشتری دارند بلكه حتی با دقت بیشتر و از فاصله دورتری می توانند هدف را نشانه بگیرند. همینطور در هر شرایط آب وهوایی می توان از آنها استفاده نمود. به قول مقامات ارتش آمریكا، این اسلحه می تواند به هرگونه جلیقه محافظتی نفوذ كند كه امروز وجود دارد یا در آینده ساخته خواهد شد. در این اسلحه سیستم هدفگیری نصب شده كه شبیه هیچ یك از فناوری های تسلیحاتی فعلی نیست. هم اكنون سربازان آمریكایی از اسلحه های قدیمی M۱۶/M۴ استفاده می نمایند كه اولین بار ۵۰ سال قبل به كار گرفته شد.