ارتش آمریکا اسلحه های دقیق تر می سازد

ربات کشاورز: ارتش آمریکا می خواهد اسلحه هایی قدرتمند را برای سربازانش به کارگیرد که می توانند هدف را از فاصله دورتر و دقیق تر نشان بگیرند.
به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از دیلی میل، ارتش آمریکا تصمیم دارد اسلحه هایی تولید نماید که قدرت یک تانک زرهی را دارند و گلوله هایی که از آنها شلیک می شود، از جلیقه محافظتی بدن گذر می کنند. درهمین راستا پیش بینی می گردد اسلحه های Next Generation Squad Automatic Rifles تا ۲۰۲۲ میلادی در این کشور به کار گرفته شود. این اسلحه های ۶.۸ میلی متری نه تنها قدرت بیشتری دارند بلکه حتی با دقت بیشتر و از فاصله دورتری می توانند هدف را نشانه بگیرند. همینطور در هر شرایط آب وهوایی می توان از آنها استفاده نمود. به قول مقامات ارتش آمریکا، این اسلحه می تواند به هرگونه جلیقه محافظتی نفوذ کند که امروز وجود دارد یا در آینده ساخته خواهد شد. در این اسلحه سیستم هدفگیری نصب شده که شبیه هیچ یک از فناوری های تسلیحاتی فعلی نیست. هم اکنون سربازان آمریکایی از اسلحه های قدیمی M۱۶/M۴ استفاده می نمایند که اولین بار ۵۰ سال قبل به کار گرفته شد.