در هفته پژوهش و در دانشگاه قم انجام شد رونمایی از اپلیکیشن همراه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

به گزارش ربات کشاورز همزمان با دومین روز هفته پژوهش از اپلیکیشن همراه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در دانشگاه قم رو نمایی شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دراین مراسم دکتر فاطمه عظیم زاده، رئیس مرکز اطلاعات علمی با اشاره به اینکه سرعت تکامل و رشد استفاده از ابزارهای الکترونیکی هوشمند سبب شده است تا استفاده کنندگان از این ابزار ها بخصوص تلفن های همراه، طالب امکانات جدیدی باشند، اظهار داشت: برهمین اساس این امرمرکز اطلاعات علمی را برآن داشت به منظور پاسخ به نیازاین مخاطبان نسخه اول اپلیکیشن موبایل خویش را که امکان جستجوی مقالات علمی نشریات و همایشهای علمی را دارد معرفی نماید.
به قول دکتر عظیم زاده در مرحله نخست کاربران می توانند مقالات فارسی موجود در پایگاه اطلاعات علمی را جستجو و دانلود کنند.
اپلیکیشن همراه مرکز اطلاعات علمی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه قم توسط دکتر حیدری رئیس جهاد دانشگاهی قم رونمائی شد.