در هفته پژوهش و در دانشگاه قم انجام شد رونمایی از اپلیكیشن همراه مركز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

به گزارش ربات كشاورز همزمان با دومین روز هفته پژوهش از اپلیكیشن همراه مركز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در دانشگاه قم رو نمایی شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دراین مراسم دكتر فاطمه عظیم زاده، رئیس مركز اطلاعات علمی با اشاره به اینكه سرعت تكامل و رشد استفاده از ابزارهای الكترونیكی هوشمند سبب شده است تا استفاده كنندگان از این ابزار ها بخصوص تلفن های همراه، طالب امكانات جدیدی باشند، اظهار داشت: برهمین اساس این امرمركز اطلاعات علمی را برآن داشت به منظور پاسخ به نیازاین مخاطبان نسخه اول اپلیكیشن موبایل خویش را كه امكان جستجوی مقالات علمی نشریات و همایشهای علمی را دارد معرفی نماید.
به قول دكتر عظیم زاده در مرحله نخست كاربران می توانند مقالات فارسی موجود در پایگاه اطلاعات علمی را جستجو و دانلود كنند.
اپلیكیشن همراه مركز اطلاعات علمی در كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه قم توسط دكتر حیدری رئیس جهاد دانشگاهی قم رونمائی شد.