ستاری در مراسم رونمایی از ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی، پروژه های جهاد دانشگاهی از اولویت های ما در معاونت علمی است

به گزارش ربات كشاورز معاون علمی ــ فناوری ریاست جمهوری در مراسم رونمایی از ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی، تصریح كرد: جهاد دانشگاهی نمونه بومی شده انقلابی در آموزش و پژوهش است و پروژه های این سازمان از اولویت های ما در معاونت علمی به شمار می آید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، سورنا ستاری در این مراسم كه بامداد امروز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، با اشاره به این كه جهاد دانشگاهی نمونه بومی شده انقلابی در بحث آموزش و پژوهش است، اظهار نمود: از آغاز امر بحث ما با جهاد دانشگاهی بر سر آن بود كه تكنولوژی باید با استفاده از تولید شركت ها به تولید برسد كه خوشبختانه این بحث با جهاد دانشگاهی به نتیجه رسیده است و مبحث فوق هم محقق شده است.

وی با اشاره به این كه جهاد دانشگاهی می تواند با استفاده از اعطای لاسینس به شركت ها درآمد قابل توجهی هم داشته باشد، خاطرنشان كرد: پروژه های حمایت ۵۰ درصدی ما الان هم فعال است و تا زمانی كه تكنولوژی به تولید برسد، آنرا مورد حمایت قرار می دهیم. به شكلی كه هر دو طرف در آن سهیم باشند.

معاون علمی ــ فناوری ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به این كه برای پشتیبانی از شركت ها ساختار داریم، تصریح كرد: این پشتیبانی از سوی صندوق ها همچون صندوق نوآوری و شكوفایی تامین می گردد و این زمانی رخ می دهد كه تكنولوژی در چارچوب شركت باشد كه جهاد دانشگاهی هم به این سمت حركت می كند.

ستاری در انتها یكی از اولویت های معاونت علمی ــ فناوری ریاست جمهور را پروژه های جهاد دانشگاهی دانست و ابراز امیدواری كرد: حركت های فوق العاده این سازمان ادامه داشته باشد.