کاربردی شدن زیست فناوری در صنعت نفت و گاز

ربات کشاورز: ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به دنبال برقراری ارتباط بین زیست فناوری و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است و برای تحقق این امر، اقدامات مختلفی در نظر گرفته است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با هدف کاربردی کردن علم زیست فناوری در علوم مختلف، مبادرت به برگزاری «نشست کاربرد زیست فناوری در کشاورزی، محیط زیست، نفت، گاز و پتروشیمی» کرده است.
محورهای این نشست، شامل «معرفی نمونه های موفق ملی، منطقه ای و بین المللی در هر منطقه»، «تبادل نظر به منظور بسترسازی شبکه فعالان در حوزه زیست فناوری»، «تبادل نظر درباب رشد دانش و آینده نگاری در حوزه زیست فناوری» و «معرفی اولویت ها و حمایت های ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی» میگردد.
نشست کاربرد زیست فناوری در کشاورزی، محیط زیست، نفت، گاز و پتروشیمی توسط ستاد توسعه زیست فناوری معاونت ۲۸ آذرماه سال جاری برگزار می گردد.