رئیس شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مطرح كرد دستاوردهای بزرگ علمی ترجمه زیباشناسانه قرآن برای جامعه

ربات كشاورز: رئیس شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خراسان رضوی، اشاره كرد: در ترجمه قرآن، هركس با هر زاویه ای دستاورد جدیدی را خلق می كند و بالقطع ترجمه كمال الدین غراب برای جامعه علمی دستاوردهای بزرگی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا حجت الاسلام احمد ترابی، در آیین رونمایی از «ترجمه ادبی و زیباشناسانه قرآن كریم» اثر كمال الدین غراب كه با حضور تعدادی از مسئولان كشوری و استانی در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار نمود: یكی از اقدامات اساسی كه دنبال می كنم، تفسیر و بازگشت به آثار دیگر مفسران است چونكه در سخن، ایجاز و لطافتی وجود دارد و باید در نوشته ها ساعاتی به مطالعه آنها پرداخت تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.
ترابی اشاره كرد: عضو گروهی هستم كه در آن تفسیر راهنما تدوین میگردد و بخش هایی از تفسیر راهنما به قلم من است. به سبب اینكه كار به صورت گروهی انجام می شود، هركدام از اعضا باید چند تفسیر را مطالعه كرده و آنرا به صورت جملات فارسی تفكیك شده، عرضه كنند. بر همین مبنا سابقه من در این مركز مطالعاتی، سبب شد كه درخواستی از طرف دفتر تبلیغات اسلامی قم در خصوص ترجمه قرآن را دریافت كنم. عنوان كردم به من زمانی بدهند تا خودرا بسنجم كه آیا توان انجام چنین كاری را دارم یا خیر. در همین راستا چند روزی برای ترجمه «بسم الله الرحمن الرحیم» وقت صرف شد. برای ترجمه به نرم افزار نور بازگشت كردم و تفسیرهای آنرا خواندم و ۳۰ ترجمه برای آنرا نوشتم و در آنجا متوجه شدم كه ترجمه قرآن كریم به زبان فارسی بسیار دشوار است.
وی اظهار نمود: اینكه چرا خداوند «بسم الله الرحمن الرحیم» را گفته، چرا از میان تمام اسامی خود «الله» و همین طور «الرحمن» و «الرحیم» كه تكیه بر دو ساختار و یك ماده دارد را برگزیده و…، همچون سوالاتی است كه در حین كار ترجمه به سراغ هر مترجم و مفسری می رود. در این میان تأثیر این مساله بر من آن بود كه تا مدت ها هنگام نماز معانی «بسم الله الرحمن الرحیم» را به یاد می آوردم.
رئیس شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خراسان رضوی، تاكید كرد: در ترجمه قرآن، هركس با هر زاویه ای دستاورد جدیدی را خلق می كند و بالقطع ترجمه كمال الدین غراب برای جامعه علمی دستاوردهای بزرگی را به دنبال خواهد داشت.
امیدواریم ترجمه زیباشناسانه قرآن جای خودرا در جامعه باز كند
در ادامه علی اكبر شمسیان، رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، اظهار نمود: امیدواریم این ترجمه بتواند جای خودرا در جامعه، خصوصاً جوانان، باز كند و كسانی كه در این زمینه زحمات زیادی كشیده اند باز در ثواب آن شریك باشند و ذخیره ای برای آخرت آنان باشد.
وی عنوان كرد: جهاد دانشگاهی نه تنها در حوزه علمی حرف زیادی برای گفتن دارد و تلاش دارد كه در این زمینه وظیفه خودرا انجام دهد بلكه تلاش می كند در حوزه فرهنگی باز هیچ كوتاهی صورت نگیرد.