رئیس جهادانشگاهی از صنایع اسفراین بازدید كرد

ربات كشاورز: رئیس جهاددانشگاهی كشور پگاه امروز(نجشنبه) از صنایع شهرستان اسفراین بازدید نمود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی استان خراسان شمالی، دكتر حمیدرضا طیبی طی سفری یك روزه به شهرستان اسفراین از كارخانه آذین فورج، لوله گستر، كیمیای صبا و مجتمع فولاد بازدید كرد.
دكتر رضا شاهین فر، رئیس جهاددانشگاهی خراسان شمالی در حاشیه این بازدید اظهار نمود: با عنایت به ظرفیت بالای جهاددانشگاهی در تولید چرخه پژوهش تا صنعت و ده ها پروژه اتمام یافته كاربردی در مراكز این نهاد و همینطور ضرورت تولید میانبر علمی و دستیابی به نتایج ملموس در حوزه نوآوری و خدمات پژوهشی در استان خراسان شمالی، رئیس جهاددانشگاهی به همراه هیات بلندپایه علمی جهت بررسی و بازدید از صنایع فعال و غیرفعال اسفراین به این شهرستان سفر كرده اند.
وی ادامه داد: هدف این است تصمیماتی در مورد فرآیند استفاده از ظرفیت های تولید انبوه تحقیقات انجام شده و محصولات به نتیجه رسیده در حد صنعتی و نیمه صنعتی در واحدهای جهاددانشگاهی و تولید انبوه آنها در كارخانجات و صنایع شهرستان اسفراین و همینطور در اختیار گذاشتن این ظرفیت پژوهشی جهت مطالعات مورد نیاز كارخانجات صنعتی استان برای تولید محصولات پژوهشی اولیه در كارگاه های جهاددانشگاهی و همینطور استفاده از تولید كارگاه های پایین دستی صنایع موجود در استان بخصوص اسفراین اتخاذ شود.
در این بازدید دكتر شریفی زاده، معاون هماهنگی جهاددانشگاهی، دكتر رضازاده رئیس پژوهشگاه گیاهان دارویی و دكتر فرهمند، مدیرگروه متالوژی سازمان جهاددانشگاهی تهران و همینطور دكتر قوامی نماینده اسفراین، فرماندار شهرستان و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی حضور دارند.
دكتر طیبی ساعتی دیگر در نشستی با صنعتگران، نخبگان و مدیران شهرستان در كارخانه فولاد اسفراین حضور خواهد یافت.