در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی؛ ۳ دستاورد برگزیده پارك علم و فناوری فارس رونمایی گردید

ربات كشاورز: در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری از ۳محصول فناورانه شركت های مستقر در پارك علم و فناوری فارس رونمایی گردید.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از وزارت علوم، كیت های استخراج DNA و RNA و سنتز DNA، سیستم اتوماسیون كنترل از طریق دور پست های فوق توزیع برق و سامانه اتوماسیون یكپارچه مدیریت دام و دامپروری، دستاوردهای فناورانه پارك علم و فناوری فارس است كه با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی گردید.
نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار ملی و ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از ۳ تا ۶ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.