توسط محققان پژوهشكده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی انجام شد افزایش ۱۱ درصدی ظرفیت آسیای گلوله ای سه چمبره شركت آلومینای ایران

ربات كشاورز: محققان پژوهشكده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی موفق به افزایش ۱۱ درصدی ظرفیت آسیای گلوله ای سه چمبره شركت آلومینای ایران(جاجرم) شدند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، محققان این پژوهشكده موفق به افزایش ۱۱ درصدی ظرفیت آسیای گلوله ای سه چمبره شركت آلومینای ایران(جاجرم) شدند.
دكتر زهرا بهری، عضو هیات علمی و مدیر گروه كنترل و مدل سازی سیستم های فرآوری مواد معدنی اظهار نمود: ظرفیت كارخانه های فرآوری مواد معدنی ارتباط تنگاتنگی با ظرفیت مدار آسیاكنی و بهینه سازی مدارهای آسیاكنی تأثیر زیادی بر توزیع ابعادی ذرات خروجی و عملكرد مراحل بعد دارد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این مدارهای آسیاكنی دارای بیشترین مصرف انرژی در كارخانه های فرآوری مواد معدنی است، بدین سبب بهینه سازی پارامترهای عملیاتی، شبیه سازی و كنترل آسیا منجر به افزایش ظرفیت، كاهش انرژی مصرفی و بهبود عملكرد فرآیند های پایین دست خواهد شد.
عضو هیـأت علمی گروه پژوهشی فرآوری مواد معدنی اضافه كرد: آسیاهای گلوله ای سه چمبره موجود در شركت آلومینای ایران برای افزایش ظرفیت شارژ ورودی تا ۵۵ تن بر ساعت بوكسیت و رسیدن به دانه بندی خروجی با حداكثر ۱۰ درصد بالای ۹۰ میكرون مورد بررسی قرار گرفتند و در این راستا ابتدا توان مصرفی فعلی آسیا مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه توان مورد نیاز برای افزایش ظرفیت با عنایت به نوع خوراك ورودی، مقدار شارژ گلوله و اندیس باند فعلی خوراك ورودی (كه به حدود ۲۳ رسیده است) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد كه آسیای مذكور توانایی افزایش ظرفیت را با عنایت به افزایش اندیس باند خوراك ورودی دارد.
وی افزود: پس از پایش سه ماه آسیای سه چمبره شركت آلومینای ایران توسط تیم تحقیقاتی، راهكار های كلی برای افزایش ظرفیت آسیای مذكور به ترتیب با تغییر درصد جامد، پرشدگی گلوله، توزیع گلوله، تغییر پارتیشن وال، اضافه كردن كمك خردایش، جایگزینی هیدروسیكلون با كلاسیفایر، تغییر لاینر، اضافه كردن حسگر پرشدگی و HPGR در مدار در دست بررسی و برنامه كاری قرار گرفت.
بهری اشاره كرد: نتایج مطالعه تاثیر تغییر درصد جامد در مقیاس صنعتی نشان داد كه با افزایش درصد جامد تا ۵۷ درصد، علاوه بر اینكه انرژی مصرفی ۱۰ درصد كاسته می شود درصد ذرات بزرگتر از ۹۰ میكرون محصول در محدود مجاز فرآیند پایین دستی و كمتر از ۱۵ درصد است. از طرفی هنگامی كه ظرفیت آسیا از ۴۵ تن بر ساعت به ۵۰ تن بر ساعت در ۵۷ درصد جامد افزایش داده شد، مقدار ذرات بزرگتر از ۹۰ میكرون در محصول همچنان مطلوب واحد انحلال و فرآیند پایین دستی بدست آمد.
طبق اعلام جهاد دانشگاهی، وی اظهار داشت: تیم تحقیقاتی تابحال موفق به افزایش ظرفیت ۱۱ درصدی آسیا سه چمبر شركت آلومینای ایران شدند و هم اكنون باز تاثیر این تغییر درصد جامد بر ظرفیت ۵۲ تن بر ساعت در دست بررسی بیشتر و پایش مدار است.