توسط محققان پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی انجام شد افزایش ۱۱ درصدی ظرفیت آسیای گلوله ای سه چمبره شرکت آلومینای ایران

ربات کشاورز: محققان پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی موفق به افزایش ۱۱ درصدی ظرفیت آسیای گلوله ای سه چمبره شرکت آلومینای ایران(جاجرم) شدند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، محققان این پژوهشکده موفق به افزایش ۱۱ درصدی ظرفیت آسیای گلوله ای سه چمبره شرکت آلومینای ایران(جاجرم) شدند.
دکتر زهرا بهری، عضو هیات علمی و مدیر گروه کنترل و مدل سازی سیستم های فرآوری مواد معدنی اظهار نمود: ظرفیت کارخانه های فرآوری مواد معدنی ارتباط تنگاتنگی با ظرفیت مدار آسیاکنی و بهینه سازی مدارهای آسیاکنی تأثیر زیادی بر توزیع ابعادی ذرات خروجی و عملکرد مراحل بعد دارد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این مدارهای آسیاکنی دارای بیشترین مصرف انرژی در کارخانه های فرآوری مواد معدنی است، بدین سبب بهینه سازی پارامترهای عملیاتی، شبیه سازی و کنترل آسیا منجر به افزایش ظرفیت، کاهش انرژی مصرفی و بهبود عملکرد فرآیند های پایین دست خواهد شد.
عضو هیـأت علمی گروه پژوهشی فرآوری مواد معدنی اضافه کرد: آسیاهای گلوله ای سه چمبره موجود در شرکت آلومینای ایران برای افزایش ظرفیت شارژ ورودی تا ۵۵ تن بر ساعت بوکسیت و رسیدن به دانه بندی خروجی با حداکثر ۱۰ درصد بالای ۹۰ میکرون مورد بررسی قرار گرفتند و در این راستا ابتدا توان مصرفی فعلی آسیا مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه توان مورد نیاز برای افزایش ظرفیت با عنایت به نوع خوراک ورودی، مقدار شارژ گلوله و اندیس باند فعلی خوراک ورودی (که به حدود ۲۳ رسیده است) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که آسیای مذکور توانایی افزایش ظرفیت را با عنایت به افزایش اندیس باند خوراک ورودی دارد.
وی افزود: پس از پایش سه ماه آسیای سه چمبره شرکت آلومینای ایران توسط تیم تحقیقاتی، راهکار های کلی برای افزایش ظرفیت آسیای مذکور به ترتیب با تغییر درصد جامد، پرشدگی گلوله، توزیع گلوله، تغییر پارتیشن وال، اضافه کردن کمک خردایش، جایگزینی هیدروسیکلون با کلاسیفایر، تغییر لاینر، اضافه کردن حسگر پرشدگی و HPGR در مدار در دست بررسی و برنامه کاری قرار گرفت.
بهری اشاره کرد: نتایج مطالعه تاثیر تغییر درصد جامد در مقیاس صنعتی نشان داد که با افزایش درصد جامد تا ۵۷ درصد، علاوه بر اینکه انرژی مصرفی ۱۰ درصد کاسته می شود درصد ذرات بزرگتر از ۹۰ میکرون محصول در محدود مجاز فرآیند پایین دستی و کمتر از ۱۵ درصد است. از طرفی هنگامی که ظرفیت آسیا از ۴۵ تن بر ساعت به ۵۰ تن بر ساعت در ۵۷ درصد جامد افزایش داده شد، مقدار ذرات بزرگتر از ۹۰ میکرون در محصول همچنان مطلوب واحد انحلال و فرآیند پایین دستی بدست آمد.
طبق اعلام جهاد دانشگاهی، وی اظهار داشت: تیم تحقیقاتی تابحال موفق به افزایش ظرفیت ۱۱ درصدی آسیا سه چمبر شرکت آلومینای ایران شدند و هم اکنون باز تاثیر این تغییر درصد جامد بر ظرفیت ۵۲ تن بر ساعت در دست بررسی بیشتر و پایش مدار است.