مروری بر اهم فعالیت های جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

به گزارش ربات كشاورز آیین تقدیر از خدمات مهندس محمد خدادادای، رییس سابق واحد جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و هم معارفه دكتر حبیب الله اصغری بعنوان سرپرست جدید سازمان در دانشكده مهندسی برق این دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، محمد خدادادی، رییس سابق واحد جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با اشاره به این كه در كنار پروژه های پژوهشی فعالیت های فرهنگی مشترك با معاونت فرهنگی دانشگاه و دفتر نهاد رهبری عرضه كرده ایم، خاطرنشان كرد: بیشتر از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی در سال عرضه شده است.

وی تاسیس معاونت آموزشی را از گام های مهم در دانشگاه خواجه نصیر دانست و اظهار داشت: بیشتر از ۱۱۲ عنوان برنامه در حوزه آموزش پژوهش محور و آموزش تخصصی عرضه شده است و بیشتر از چهار هزار نفر در این دوره ها شركت كرده اند.

رییس سابق واحد جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تاسیس كمیته منابع انسانی و برگزاری جلسات برای ارتقای آن، تشكیل كمیته تخلفات اداری، بازبینی چارت، استفاده از مدیران جوان، اجرای سیستم قیمت تمام شده و هم به روز نگه داشتن سیستم اسناد را همچون دیگر فعالیت های مهم این سازمان در طول دوران خدمت خود عنوان نمود.

خدادادی در حوزه پژوهش تولید گروه پژوهشی تولید برق تجدید پذیر را در جهت دریافت مجوز پژوهشكده توان انرژی و تجدید پذیر خاطرنشان كرد و تصریح كرد: همینطور برنامه ششم توسعه و مستمر مطابق آن تدوین شده است و هم فعالیت های مهمی همچون تولید فرستنده رادیویی اف ام، فرستنده تلویزیونی رادیویی، تولید موتور و درایو آسانسور، طراحی و ساخت چراغ باند فرودگاهی و طراحی و ساخت سامانه مخابراتی، طراحی و ساخت و نمونه نیمه صنعتی نیروگاه بادی انجام شده است و در مجموع می توان گفت از سال ۹۲ تابحال ۱۰۰ قرارداد پژوهشی بسته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به ورود این سازمان به شركت های خط متروی تهران و هم قرار گرفتن در فهرست تامین كنندگان خط مترو تبریز، اصفهان و شیراز اشاره نمود و همینطور به انرژی خورشیدی ورود پیدا كرده ایم.

تولید انگیزه در نیروی انسانی، از مهم ترین برنامه های ریاست جدید سازمان

حبیب الله اصغری، سرپرست جدید سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی هم به برخی سیاست ها و برنامه های این سازمان همچون توسعه فعالیت های پژوهشكده فناوری اطلاعات، فناوری های پژوهشكده فناوری و اطلاعات، فناوری های پژوهشی مخابرات و مركز نوآوری رویش اشاره و تصریح كرد: سرریز فناوری سازمان های بزرگ باید شركت های كوچك را سیراب كند.

وی همینطور بر حضور اساتید این دانشگاه در تعاملات فناورانه تعمیق این فعالیت ها با محدود سازی حوزه های فناوری و هم مدیریت مناسب جریان نقدینگی را دارای اهمیت دانست و تصریح كرد: لازم است تولید وحدت رویه در سازمان ها به جای اقدامات كوتاه مدت پی گرفته شود.

سرپرست جدید سازمان جهاد دانشگاهی همینطور نكته اصلی را تقویت حس همدلی در نیروی انسانی دانست و اظهار داشت: در این خصوص تولید انگیزش در منابع انسانی اعتماد به تازه كاران و حذف ناكارآمدان، تكریم خانواده جهادگران، بهبود وضعیت معیشت آنها از اهم برنامه های سازمان به شمار می آید.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در انتها این مراسم دكتر علی خاكی صدیق، رییس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی هم از خدمات دكتر خدادادی قدردانی نمود و لوح تقدیر از جانب حمید خالوزاده، رییس دانشكده مهندسی برق این دانشگاه به دكتر خدادادی اهدا شد.