مروری بر اهم فعالیت های جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

به گزارش ربات کشاورز آیین تقدیر از خدمات مهندس محمد خدادادای، رییس سابق واحد جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و هم معارفه دکتر حبیب الله اصغری بعنوان سرپرست جدید سازمان در دانشکده مهندسی برق این دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، محمد خدادادی، رییس سابق واحد جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با اشاره به این که در کنار پروژه های پژوهشی فعالیت های فرهنگی مشترک با معاونت فرهنگی دانشگاه و دفتر نهاد رهبری عرضه کرده ایم، خاطرنشان کرد: بیشتر از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی در سال عرضه شده است.

وی تاسیس معاونت آموزشی را از گام های مهم در دانشگاه خواجه نصیر دانست و اظهار داشت: بیشتر از ۱۱۲ عنوان برنامه در حوزه آموزش پژوهش محور و آموزش تخصصی عرضه شده است و بیشتر از چهار هزار نفر در این دوره ها شرکت کرده اند.

رییس سابق واحد جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تاسیس کمیته منابع انسانی و برگزاری جلسات برای ارتقای آن، تشکیل کمیته تخلفات اداری، بازبینی چارت، استفاده از مدیران جوان، اجرای سیستم قیمت تمام شده و هم به روز نگه داشتن سیستم اسناد را همچون دیگر فعالیت های مهم این سازمان در طول دوران خدمت خود عنوان نمود.

خدادادی در حوزه پژوهش تولید گروه پژوهشی تولید برق تجدید پذیر را در جهت دریافت مجوز پژوهشکده توان انرژی و تجدید پذیر خاطرنشان کرد و تصریح کرد: همینطور برنامه ششم توسعه و مستمر مطابق آن تدوین شده است و هم فعالیت های مهمی همچون تولید فرستنده رادیویی اف ام، فرستنده تلویزیونی رادیویی، تولید موتور و درایو آسانسور، طراحی و ساخت چراغ باند فرودگاهی و طراحی و ساخت سامانه مخابراتی، طراحی و ساخت و نمونه نیمه صنعتی نیروگاه بادی انجام شده است و در مجموع می توان گفت از سال ۹۲ تابحال ۱۰۰ قرارداد پژوهشی بسته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به ورود این سازمان به شرکت های خط متروی تهران و هم قرار گرفتن در فهرست تامین کنندگان خط مترو تبریز، اصفهان و شیراز اشاره نمود و همینطور به انرژی خورشیدی ورود پیدا کرده ایم.

تولید انگیزه در نیروی انسانی، از مهم ترین برنامه های ریاست جدید سازمان

حبیب الله اصغری، سرپرست جدید سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی هم به برخی سیاست ها و برنامه های این سازمان همچون توسعه فعالیت های پژوهشکده فناوری اطلاعات، فناوری های پژوهشکده فناوری و اطلاعات، فناوری های پژوهشی مخابرات و مرکز نوآوری رویش اشاره و تصریح کرد: سرریز فناوری سازمان های بزرگ باید شرکت های کوچک را سیراب کند.

وی همینطور بر حضور اساتید این دانشگاه در تعاملات فناورانه تعمیق این فعالیت ها با محدود سازی حوزه های فناوری و هم مدیریت مناسب جریان نقدینگی را دارای اهمیت دانست و تصریح کرد: لازم است تولید وحدت رویه در سازمان ها به جای اقدامات کوتاه مدت پی گرفته شود.

سرپرست جدید سازمان جهاد دانشگاهی همینطور نکته اصلی را تقویت حس همدلی در نیروی انسانی دانست و اظهار داشت: در این خصوص تولید انگیزش در منابع انسانی اعتماد به تازه کاران و حذف ناکارآمدان، تکریم خانواده جهادگران، بهبود وضعیت معیشت آنها از اهم برنامه های سازمان به شمار می آید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در انتها این مراسم دکتر علی خاکی صدیق، رییس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی هم از خدمات دکتر خدادادی قدردانی نمود و لوح تقدیر از جانب حمید خالوزاده، رییس دانشکده مهندسی برق این دانشگاه به دکتر خدادادی اهدا شد.