توسط مركز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی انجام شد انعقاد چند تفاهم نامه در جهت برگزاری برنامه پیش شتاب دهی رویش تك

به گزارش ربات كشاورز مركز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی در جهت برگزاری برنامه پیش شتاب دهی رویش تك و استفاده از مشاوره های افراد توانمند، مبادرت به انعقاد تفاهم نامه با مراكز و انجمن های مرتبط كرده است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، برنامه پیش شتاب دهی رویش تك توسط مركز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و با همكاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجایی۶ بهمن تا ۷ اسفند طی ۲۱ نیم روز كاری توسط مركز رشد رویش در تهران برگزار می گردد.
مركز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی (رویش) در جهت برگزاری هر چه موثرتر این رویداد و استفاده از مشاوره های افراد توانمند، مبادرت به انعقاد تفاهم نامه با مراكز و انجمن های مرتبط كرده است.
از تفاهم نامه های قابل اشاره می توان به همكاری با انجمن بلاك چین سازمانی، شتابدهنده آی تِك، جامعه آزاد رایانش ابری، مركز آموزش نیرا سیستم، شتاب دهنده دیموند، باشگاه كارآفرینی تیوان وكارخانه نوآوری های وی در زمینه حمایت و اطلاع رسانی رویداد به مخاطبین و فرآیندهای منتورینگ و مربی گری اشاره نمود.
از مهم ترین اهداف برگزاری این برنامه، تولید بستر مناسب جهت شناسایی، جذب و رشد ایده های نوآورانه در حوزه های در رابطه با فناوری های راهبردی و اولویت دار ملی و ارتقای مهارت های موردنیاز تیم ها و استارتاپ ها در این حوزه ها است.
علاقه مندان می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۹۳۰۱۵۰ داخلی ۴۴۱ تماس حاصل كرده یا به سایت www.rooyesh.ir رجوع كنند.