افزایش ارتفاع و سرعت؛ بوئینگ هواپیمایی با ۴ بال می سازد

به گزارش ربات کشاورز بوئینگ در حال همکاری با سازمان فضایی ناسا به منظور تولید هواپیمای عجیبی است که دارای چهار بال خواهد بود. دو بال این هواپیما عادی بوده و دو بال دیگر از زیر به بال های اصلی وصل می شوند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، بالهای مورد اشاره ضخامت زیادی ندارند و هدف از تغییر طراحی آنها ارتقای عملکرد هواپیماهای مذکور است تا آنها راحت تر بتوانند در مسافتهای بسیار دور پرواز کنند.
همچنین بوئینگ امیدوار است بدین شیوه بتواند سرعت هواپیماهای خویش را به میزان قابل توجهی افزایش داده و به ۹۵۵کیلومتر درساعت برساند. افزایش ارتفاع پرواز دیگر مزیت استفاده از این شیوه طراحی عنوان شده است.
تولید چنین هواپیمایی زمینه را برای ساخت انبوه هواپیماهای تجاری فراهم خواهد نمود که با سرعتی بیشتر از سرعت صوت پرواز کنند. این در شرایطی است که هواپیماهای تجاری امروزی عموما با سرعتی کمتر از ۹۸۰کیلومتر در ساعت پرواز می کنند.
هواپیمای جدید که فعلا TTBW نام گرفته، سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد و میزان تصاعد اکسیدنیتروژن توسط آن تا ۷۱ درصد کمتر است. همینطور مصرف سوخت این هواپیما در مقایسه با هواپیماهای تجاری مشابه تا ۷۰ درصد کمتر خواهد بود.