رئیس جهاددانشگاهی استان كردستان: شأن و منزلت اساتید دانشگاه ها حفظ شود

ربات كشاورز: رئیس جهاددانشگاهی استان كردستان با اشاره به اینكه اساتید دانشگاهی بعنوان الگوهای علمی در جامعه شناخته شده هستند، اظهار داشت: توجه به اساتید دانشگاهی یك اولویت مهم در هر دانشگاهی است و بر همین مبنا باید شأن و منزلت این قشر علمی حفظ شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، چیا سهراب نژاد امروز(۱۸ دی) در جمع اساتید دانشگاه علمی كاربردی مركز جهاددانشگاهی سنندجف با اشاره به اینكه اساتید دانشگاهی باید در جذب دانشجو جهاددانشگاهی را كمك كنند، عنوان كرد: این دانشگاه با وجود مشكلات اقتصادی كه در كل كشور وجود داشت توانست مبلغ زیادی را بعنوان حق التدریس پرداخت كند.
رئیس جهاددانشگاهی استان كردستان با بیان این مهم كه تا آخر سال باز واریزی به حساب اساتید خواهیم داشت، اظهار داشت: جهاددانشگاهی خود یك نهاد علمی و پژوهشی است و شرایط یك استاد دانشگاه را درك خواهدنمود و بر همین مبنا تلاش خواهیم كرد كه این افراد با مشكل مواجه نشوند.
در ادامه این نشست مهدی ورمزیار، رئیس مركز علمی كاربردی جهاددانشگاهی، ضمن اشاره به اینكه اساتید دانشگاه قشر زحمت كش و علمی جامعه هستند، بیان كرد: متاسفانه امروز تعداد دانشجویان در دانشگاه علمی كاربردی كم شده است و امیدواریم این مشكل رفع گردد.
وی به مسئله آموزش اساتید در دانشگاه اشاره كرد: اساتید باید در مرحله اول ظرفیت كلاس را شناسایی و طبق آن تدریس كنند و جزوه نمایش بدهند.
رئیس مركز علمی كاربردی جهاددانشگاهی استان كردستان خطاب به اساتید این مركز اظهار داشت: دستگاه های مربوطه با حساسیت بیشتری بر عملكرد دانشگاهنظارت می كنند و بر همین مبنا باید اساتید در نحوه بارم بندی و نمره دادن بیشتر دقت كنند.