رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی خبر داد آغاز سرمایه گذاری پژوهشی ۱۰ ساله در سمنان

به گزارش ربات کشاورز رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی کشور اظهار داشت: با راه اندازی شعبه منطقه ای پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی استان سمنان در شهرستان مهدیشهر، سرمایه گذاری پژوهشی ۱۰ساله در استان آغاز می گردد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، عبدالحسین شاهوردی در بازدید از روند راه اندازی شعبه منطقه ای پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی در استان سمنان در شهرستان مهدیشهر به گفت وگویی با ایسنا پرداخته و اظهار نمود: با این سرمایه گذاری، فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی در استان سمنان توسعه می یابد.
وی افزود: همکاران ما در مجموعه جهاددانشگاهی استان سمنان تلاش بسیار خوبی در جهت تکمیل و راه اندازی این مجموعه داشتند و از تمام ظرفیت ها استفاده کردند و از منابع استانی هم حداکثر استفاده را برده اند.
رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی کشور با برشمردن ظرفیت های منطقه تصریح کرد: ظرفیت های خوبی در این منطقه وجود دارد، جهت استفاده بهینه از این ظرفیت ها و اینکه بتوانند در جهت همین ظرفیت ها، این مجموعه را راه اندازی کنند، جهاددانشگاهی کشور و سایر مجموعه های پژوهشی، علمی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی در کنار همکاران زحمت کش جهاددانشگاهی استان سمنان خواهند بود، تا حداکثر استفاده را از این ظرفیت ها داشته باشند.
شاهوردی با اشاره به اینکه یکی از خصوصیت های شاخص جهاددانشگاهی، توجه به توسعه فعالیت های پژوهشی در نقاط مختلف کشور است، افزود: در نشست و بازدید امروز پیشنهادات و راهکارهای خوبی در برای استفاده بهینه از این امکانات و فضای موجود عرضه شد، تا بتوان فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی را در استان سمنان توسعه داد.
رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی کشور اظهار نمود: در جهت تحقق همین امر، جهاددانشگاهی و سایر مجموعه های جهاددانشگاهی با مشارکت و تعامل ویژه استان سمنان در کنار همکاران جهاددانشگاهی در استان سمنان هستند و انشاءالله در جهت تکمیل و تجهیز این مجموعه تلاش خواهد شد.
شاهوردی همینطور افزود: در گروه های پزشکی، پژوهشی و تحقیقاتی و همینطور در بحث علوم سلولی و مولکولی ظرفیت هایی وجود دارد، اما دوستان ما در مجموعه جهاددانشگاهی و همه لازم است بدانند که ورود به حوزه پژوهش یک سرمایه گذاری یک دهه زمان نیاز دارد تا بتوان به یک نقطه بازدهی رسید، به جهت اینکه در این مسیر بازدهی خوبی صورت گیرد، باید این مجموعه و همکاران ما برای یک سرمایه گذاری یک دهه ای در پژوهش آماده باشند، امیدواریم با همکاری مجموعه استان و دفتر مرکزی جهاددانشگاهی کشور این سرمایه گذاری به نحو مطلوب صورت گرفته و ما شاهد شکوفایی پژوهش و تحقیقات در این منطقه باشیم.