رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی خبر داد آغاز سرمایه گذاری پژوهشی ۱۰ ساله در سمنان

به گزارش ربات كشاورز رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی كشور اظهار داشت: با راه اندازی شعبه منطقه ای پژوهشكده رویان جهاددانشگاهی استان سمنان در شهرستان مهدیشهر، سرمایه گذاری پژوهشی ۱۰ساله در استان آغاز می گردد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، عبدالحسین شاهوردی در بازدید از روند راه اندازی شعبه منطقه ای پژوهشكده رویان جهاددانشگاهی در استان سمنان در شهرستان مهدیشهر به گفت وگویی با ایسنا پرداخته و اظهار نمود: با این سرمایه گذاری، فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی در استان سمنان توسعه می یابد.
وی افزود: همكاران ما در مجموعه جهاددانشگاهی استان سمنان تلاش بسیار خوبی در جهت تكمیل و راه اندازی این مجموعه داشتند و از تمام ظرفیت ها استفاده كردند و از منابع استانی هم حداكثر استفاده را برده اند.
رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی كشور با برشمردن ظرفیت های منطقه تصریح كرد: ظرفیت های خوبی در این منطقه وجود دارد، جهت استفاده بهینه از این ظرفیت ها و اینكه بتوانند در جهت همین ظرفیت ها، این مجموعه را راه اندازی كنند، جهاددانشگاهی كشور و سایر مجموعه های پژوهشی، علمی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی در كنار همكاران زحمت كش جهاددانشگاهی استان سمنان خواهند بود، تا حداكثر استفاده را از این ظرفیت ها داشته باشند.
شاهوردی با اشاره به اینكه یكی از خصوصیت های شاخص جهاددانشگاهی، توجه به توسعه فعالیت های پژوهشی در نقاط مختلف كشور است، افزود: در نشست و بازدید امروز پیشنهادات و راهكارهای خوبی در برای استفاده بهینه از این امكانات و فضای موجود عرضه شد، تا بتوان فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی را در استان سمنان توسعه داد.
رئیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی كشور اظهار نمود: در جهت تحقق همین امر، جهاددانشگاهی و سایر مجموعه های جهاددانشگاهی با مشاركت و تعامل ویژه استان سمنان در كنار همكاران جهاددانشگاهی در استان سمنان هستند و انشاءالله در جهت تكمیل و تجهیز این مجموعه تلاش خواهد شد.
شاهوردی همینطور افزود: در گروه های پزشكی، پژوهشی و تحقیقاتی و همینطور در بحث علوم سلولی و مولكولی ظرفیت هایی وجود دارد، اما دوستان ما در مجموعه جهاددانشگاهی و همه لازم است بدانند كه ورود به حوزه پژوهش یك سرمایه گذاری یك دهه زمان نیاز دارد تا بتوان به یك نقطه بازدهی رسید، به جهت اینكه در این مسیر بازدهی خوبی صورت گیرد، باید این مجموعه و همكاران ما برای یك سرمایه گذاری یك دهه ای در پژوهش آماده باشند، امیدواریم با همكاری مجموعه استان و دفتر مركزی جهاددانشگاهی كشور این سرمایه گذاری به نحو مطلوب صورت گرفته و ما شاهد شكوفایی پژوهش و تحقیقات در این منطقه باشیم.