با حضور معاون اول رئیس جمهور؛ برگزیدگان جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی مورد تقدیر قرار گرفتند

به گزارش ربات کشاورز برگزیدگان بیست و چهارمین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی با حضور معاون اول رئیس جمهور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در وزارت بهداشت با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت و دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید. در این مراسم برگزیدگان این دوره از جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند. برگزیدگان حقیقی بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی دکتر لیلا آزاد بخت، استاددکتری تخصصی (Ph.D)علوم تغذیه، رتبه دوم گروه محققین علوم بالینی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر حمید احمدیه استاد فوق تخصص چشم پزشکی رتبه دوم گروه محققین علوم بالینی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر محمد اسماعیل مطلق استادمتخصص کودکان رتبه سوم گروه محققین علوم بالینی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر محمد سمیعی دانشیار متخصصان دودانتیکس رتبه سوم گروه محققین علوم بالینی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر زهرا بهادران باغبادرانی استادیاردکتری تخصصی (Ph.D) علوم تغذیه برگزیده گروه جوان علوم بالینی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر فرشید قنبری استادیار دکتری تخصصی (Ph.D)بهداشت محیط برگزیده گروه جوان علوم بالینی و سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان دکتر محمد رمضانی استاددکتری تخصصی (Ph.D)زیست فناوری دارویی رتبه دوم گروه محققین علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر بهزاد برادران دانشیاردکتری تخصصی (Ph.D) ایمنی شناسی پزشکی رتبه سوم گروه محققین علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر سید مهدی حسنیان مهر استادیاردکتری تخصصی (Ph.D)بیوشیمی بالینی برگزیده گروه جوان علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یک شرکت دارویی رتبه دومابداعات و اختراعات و فناوری دکتر محمود رضا جعفری استاددکتری تخصصی (Ph.D)فارماسیوتیکس رتبه سوم گروه محققین ابداعات و اختراعات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد موسسات و نهادهای حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی برگزیده؛ رتبه اول در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک: دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج) رتبه اول در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه های علوم پزشکی برگزیده در حوزه فناوری سلامت: رتبه اول برای سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، مشهد مراکز تحقیقاتی برگزیده مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم برگزیده مراکز تحقیقات بالینی دارای ردیف مستقل بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی برگزیده مراکز تحقیقات بیومدیکال دارای ردیف مستقل بودجه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر برگزیده مراکز تحقیقات بالینی بیشتر از سه سال فعالیت دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی برگزیده مراکز تحقیقات بیومدیکال بیشتر از سه سال فعالیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرکز تحقیقات تغذیه در بیماری های غددبرگزیده مراکز تحقیقات بالینی یک تا سه سال فعالیت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مرکز تحقیقات آنالیز دارویی برگزیده مراکز تحقیقات بیومدیکال یک تا سه سال فعالیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشریات علوم پزشکی برگزیده نشریات انگلیسی زبان: نشریه Journal of Arthropod-Borne Diseases از دانشگاه علوم پزشکی تهران نشریات فارسی زبان: مجله سالمند از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کمیته های تحقیقات دانشجویی برگزیده رتبه اول در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه اول در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رتبه اول در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سازمان های غیردولتی حامی پژوهش: یک شرکت خصوصی برگزیده سازمان غیردولتی حامی پژوهش