دکتر طیبی در دیدار با استاندار مازندران تاکید کرد گردشگری مزرعه، پسماند و جلبک اولویت های توسعه ای مازندران

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاد دانشگاهی موضوعات ˮگردشگری مزرعهˮ، ˮپسماندˮ و ˮجلبکˮ را همچون طرح های توسعه ای استان مازندران برشمرده و تصریح کرد: لازم است این طرح ها با همراهی و همکاری استانداری پیگیری شود چونکه در غیر این صورت جهاد دانشگاهی به تنهایی قادر به انجام این پروژه ها نیست.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکترحمیدرضا طیبی امروز (یکشنبه ۷ بهمن) از جهاددانشگاهی واحد مازندران بازدید و با احمد حسین زادگان استاندار مازندران، دیدار نمود.
وی با اشاره به اینکه اعتقادی به تغییر مدیریت در جهاد دانشگاهی مازندران ندارد، تاکید کرد: به هیچ وجه به دنبال تغییر مدیریت در واحد مازندران نباشید، چراکه شکوفایی با ثبات مدیریت اتفاق می افتد و باید اشکالات اصلاح و مدیریت تقویت شود.
رئیس جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی مازندران هر اقدامی را در جهت حل مشکلات و معضلات استان انجام می دهد و باید به جنبه اقتصادی آن هم توجه کند چراکه جنبه درآمدزایی طرح های جهاددانشگاهی بسیار مهم می باشد.
وی افزود: مقرر است با فروش زمین بابلسر ساختمانی برای جهاد دانشگاهی استان خریداری شود. در مبحث پسماند هم انتقال فناوری در مبحث زباله سوز مطرح بود، ولی در بعضی استان ها مدیران استانی همکاری لازم را نداشتند و مبحث دنبال نشد.
طیبی با تاکید بر توجه ویژه به رفاهیات اعضای جهاد دانشگاهی مازندران، اظهار داشت: اجازه ندهید اعضا در سختی زندگی کنند و لازم است حداقل استاندارد زندگی را داشته باشند.
رئیس جهاد دانشگاهی اظهار نمود: باید برای اجرای طرح «پرورش ماهی در قفس» مطالعه کافی صورت گیرد و منابع مالی با استفاده از استانداری برای اجرای این طرح مهیا شود.
طبق اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در این جلسه واحد عبدالهیان، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، به عرضه گزارشی از برنامه ها و عملکرد یکساله واحد مازندران پرداخت و در ادامه ضمن عرضه تهدیدها و فرصت ها، انتظارات این واحد را بیان کرد.