دكتر طیبی در دیدار با استاندار مازندران تاكید كرد گردشگری مزرعه، پسماند و جلبك اولویت های توسعه ای مازندران

به گزارش ربات كشاورز رئیس جهاد دانشگاهی موضوعات ˮگردشگری مزرعهˮ، ˮپسماندˮ و ˮجلبكˮ را همچون طرح های توسعه ای استان مازندران برشمرده و تصریح كرد: لازم است این طرح ها با همراهی و همكاری استانداری پیگیری شود چونكه در غیر این صورت جهاد دانشگاهی به تنهایی قادر به انجام این پروژه ها نیست.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكترحمیدرضا طیبی امروز (یكشنبه ۷ بهمن) از جهاددانشگاهی واحد مازندران بازدید و با احمد حسین زادگان استاندار مازندران، دیدار نمود.
وی با اشاره به اینكه اعتقادی به تغییر مدیریت در جهاد دانشگاهی مازندران ندارد، تاكید كرد: به هیچ وجه به دنبال تغییر مدیریت در واحد مازندران نباشید، چراكه شكوفایی با ثبات مدیریت اتفاق می افتد و باید اشكالات اصلاح و مدیریت تقویت شود.
رئیس جهاددانشگاهی خاطرنشان كرد: جهاددانشگاهی مازندران هر اقدامی را در جهت حل مشكلات و معضلات استان انجام می دهد و باید به جنبه اقتصادی آن هم توجه كند چراكه جنبه درآمدزایی طرح های جهاددانشگاهی بسیار مهم می باشد.
وی افزود: مقرر است با فروش زمین بابلسر ساختمانی برای جهاد دانشگاهی استان خریداری شود. در مبحث پسماند هم انتقال فناوری در مبحث زباله سوز مطرح بود، ولی در بعضی استان ها مدیران استانی همكاری لازم را نداشتند و مبحث دنبال نشد.
طیبی با تاكید بر توجه ویژه به رفاهیات اعضای جهاد دانشگاهی مازندران، اظهار داشت: اجازه ندهید اعضا در سختی زندگی كنند و لازم است حداقل استاندارد زندگی را داشته باشند.
رئیس جهاد دانشگاهی اظهار نمود: باید برای اجرای طرح «پرورش ماهی در قفس» مطالعه كافی صورت گیرد و منابع مالی با استفاده از استانداری برای اجرای این طرح مهیا شود.
طبق اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در این جلسه واحد عبدالهیان، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، به عرضه گزارشی از برنامه ها و عملكرد یكساله واحد مازندران پرداخت و در ادامه ضمن عرضه تهدیدها و فرصت ها، انتظارات این واحد را بیان كرد.