ستاره شناسان رصد كردند؛ یك سطل آشغال فضایی دور زمین مدار می زند

ربات كشاورز: ستاره شناسان با استفاده از تلسكوپ در هاوایی یك زباله فضایی رصد كرده اند كه شبیه سطل آشغال خالی است و در فاصله ۶۰۰ كیلومتری زمین مدار می زند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از سی نت، هم اكنون یك شی دور زمین مدار می زند كه بگفته ستاره شناسان شبیه یك سطل آشغال خالی است!
تلسكوپ ATLAS در هاوایی اولین بار این سطل آشغال فضایی را روز جمعه دید. رصدخانه های Northolt Branch در لندن باز این شی را رصد و تصاویر آنرا در فیسبوك منتشر نمودند. این شی بسیار سبك و نسبت محیط به حجم آن اندك است.
این امر نشان داده است سطل آشغال فضایی در حقیقت یك تكه ماده سبك (احتمالا یك فویل فلزی) مربوط به بقایای پرتاب موشك است.
پیش از این باز ستاره شناسان سطل آشغال های خالی فضایی دیگری را باز مشاهده كرده اند. اما این نمونه مدار عجیبی دارد كه سبب شده شی در فاصله ۶۰۰ كیلومتری سطح زمین باشد.
ستاره شناسان معتقدند این شی طی چندماه آتی در اتمسفر زمین می سوزد.