رونمایی از سامانه تجاری سازی محصولات و خدمات فناورانه

به گزارش ربات کشاورز سامانه تجاری سازی محصولات و خدمات فناورانه ˮفن یوزˮ با حضور معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ رونمایی گردید.
معاون تجاری سازی امور پارک ها و مراکز رشد ستفا در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: خصوصیت این سامانه این است که ارتباط بین صاحب فناوری یا محقق را با افراد نیازمند فناوری برقرار می کنند.
حسین بختیاری افزود: در این سامانه زمانی که محقق اطلاعات مختصر درباره فناوری خویش را در سامانه قرار می دهد امکان صحبت کردن در چارچوب چت با صاحبان صنعت، یا سرمایه گذاران را فراهم می شود.
معاون تجاری سازی امور پارک ها و مراکز رشد ستفا (سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان) اضافه کرد: در این سامانه همینطور درخواست جلسه و تنظیم قرارداد در یک فضای مشخص و با حضور مشاوران و ناظران وجود دارد.
بختیاری سپس به بیان برخی تفاوت های این سامانه با سامانه ملی فن بازار معاونت علمی ریاست جمهوری پرداخت و اظهار داشت: در سامانه فن یوز کارگزار عملاً وجود ندارد ضمن آنکه امکان تقاضای فناوری در قابلیت رصد فناوری برای صاحبان آن وجود دارد و هم اعتبارسنجی علمی می کند که آیا فناوری از اعتبار علمی برخوردار می باشد یا خیر؟
او همینطور اظهار نمود: در این سامانه امکان معرفی مشاور در یک فضای مشخص چه داخل نمایشگاه و چه خارج از آن وجود دارد؛ لزوم این مورد از آن جهت است که افراد علمی با مسائلی همچون ارزش گذاری های مالی، مسائل حقوقی و مالیات، بیمه، تبعات قرارداد و غیره آشنا نیستند که در این زمینه می توانند از خدمات مشاوره ای سامانه فن یوز بهره مند شوند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این سامانه روز گذشته در چهل و نهمین گردهمایی معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی سراسر کشور رونمایی شده است.