آخر گردهمایی ۲ روزه معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی سراسر کشور

به گزارش ربات کشاورز گردهمایی معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی سراسر کشور طی دو روز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در این گردهمایی دو روزه مسائلی همچون گزارش طرح ملی پایش خانواده، گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی از پایش سند علم و فناوری کشور، معرفی سامانه “فن یوز”، ارزیابی برنامه ششم توسعه در حوزه ی پژوهش و فناوری و گزارشی از سامانه “سامپ”، عنوان شد. ‏
همینطور برگزاری کارگاه الگوی مشارکت، معرفی طرح فناورانه تورهای پرورش ماهی در قفس، نحوه بودجه ریزی سال ۱۳۹۷ در حوزه پژوهش و فناوری و گزارش دفاتر تخصصی علوم پزشکی، علوم پایه و فنی مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی در دیگر بحث های این گردهمایی بود.
در انتها این همایش گفت وگویی آزاد با حضور دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی انجام گرفت. در این گفتگو مباحثی چون تشکیل مگا شرکت های جهاد دانشگاهی با حضور ظرفیت های واحدهای سازمانی این نهاد، شرکت جهاد دانشگاهی در توسعه کشور سوریه، تسریع در هم افزایی بین واحدها و عدم موازی کاری، مشخص کردن ساختار و ارزیابی گروه های تحقیقاتی، گسترش منسجم همکاریهای بین المللی، حل سریع تعارضات بین واحدهای سازمانی، اعتماد مناسب به واحدهای استانی، توجه شایسته به سرمایه ی نیروی انسانی، عرضه روش های به روز ارتباطی و تبلیغاتی در نشست های حوزه ی پژوهش و فناوری، تسریع جذب نخبگان، توجه به مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی، ضرورت مستندسازی هماهنگ فعالیت های پژوهشی و تمرکز بر حوزه ی برندینگ و توسعه ی فروش و صادرات، مطرح و پاسخ داده شد.