آخر گردهمایی ۲ روزه معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی سراسر كشور

به گزارش ربات كشاورز گردهمایی معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی سراسر كشور طی دو روز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در این گردهمایی دو روزه مسائلی همچون گزارش طرح ملی پایش خانواده، گزارش مركز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی از پایش سند علم و فناوری كشور، معرفی سامانه “فن یوز”، ارزیابی برنامه ششم توسعه در حوزه ی پژوهش و فناوری و گزارشی از سامانه “سامپ”، عنوان شد. ‏
همینطور برگزاری كارگاه الگوی مشاركت، معرفی طرح فناورانه تورهای پرورش ماهی در قفس، نحوه بودجه ریزی سال ۱۳۹۷ در حوزه پژوهش و فناوری و گزارش دفاتر تخصصی علوم پزشكی، علوم پایه و فنی مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی، كشاورزی و منابع طبیعی در دیگر بحث های این گردهمایی بود.
در انتها این همایش گفت وگویی آزاد با حضور دكتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی انجام گرفت. در این گفتگو مباحثی چون تشكیل مگا شركت های جهاد دانشگاهی با حضور ظرفیت های واحدهای سازمانی این نهاد، شركت جهاد دانشگاهی در توسعه كشور سوریه، تسریع در هم افزایی بین واحدها و عدم موازی كاری، مشخص كردن ساختار و ارزیابی گروه های تحقیقاتی، گسترش منسجم همكاریهای بین المللی، حل سریع تعارضات بین واحدهای سازمانی، اعتماد مناسب به واحدهای استانی، توجه شایسته به سرمایه ی نیروی انسانی، عرضه روش های به روز ارتباطی و تبلیغاتی در نشست های حوزه ی پژوهش و فناوری، تسریع جذب نخبگان، توجه به مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی، ضرورت مستندسازی هماهنگ فعالیت های پژوهشی و تمركز بر حوزه ی برندینگ و توسعه ی فروش و صادرات، مطرح و پاسخ داده شد.