مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه كردستان: جهاددانشگاهی كردستان در تمام زمینه ها كمك حال دانشجویان است

به گزارش ربات كشاورز مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه كردستان اظهار داشت: جهاددانشگاهی یك نهاد علمی، پژوهشی است كه در تمام زمینه ها كمك حال دانشجویان می باشد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محرم بیابانی، در نشست با شورای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان، كه در دفتر نهاد رهبری دانشگاه كردستان برگزار شد، اظهار نمود: جهاددانشگاهی استان كردستان یك نهاد علمی، پژوهشی و فرهنگی است كه در تمام زمینه ها كمك حال دانشجویان می باشد.
وی با اشاره به اینكه تعامل مسئولین با دانشجویان بیشتر برقرار شود، عنوان كرد: دانشجویان توانمندی های زیادی دارند و می توانند در رشد و توسعه كشور تأثیرگذار باشند و بر همین مبنا باید مسئولین بیشتر با این قشر از جامعه تعامل برقرار كنند.
مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه كردستان، ضمن اشاره به اینكه نیروی جوان، سرمایه بزرگی برای نظام است اظهار داشت: امروزه مشكلات اقتصادی در جامعه وجود دارد ولی علیرغم این قشر از جامعه می توانیم مقابل دشمنان ایستادگی و راه توسعه كشور را هموار نماییم.
حجت الاسلام محرم بیابانی، با تاكید بر این مهم كه باید اعتماد جوانان را جلب نماییم، تصریح كرد: جوانان بزرگترین سرمایه های این كشور هستند و اگر بتوانیم به صورت مطلوب اعتماد آنها را كسب نماییم، این قشر از جامعه می توانند در روند توسعه و ارتقا كشور نقش آفرین باشند.
گفتنی است:، در این جلسه رئیس جهاددانشگاهی كردستان به همراه معاون فرهنگی و اعضای شورای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی حضور داشتند.