مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه کردستان: جهاددانشگاهی کردستان در تمام زمینه ها کمک حال دانشجویان است

به گزارش ربات کشاورز مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه کردستان اظهار داشت: جهاددانشگاهی یک نهاد علمی، پژوهشی است که در تمام زمینه ها کمک حال دانشجویان می باشد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محرم بیابانی، در نشست با شورای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان، که در دفتر نهاد رهبری دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار نمود: جهاددانشگاهی استان کردستان یک نهاد علمی، پژوهشی و فرهنگی است که در تمام زمینه ها کمک حال دانشجویان می باشد.
وی با اشاره به اینکه تعامل مسئولین با دانشجویان بیشتر برقرار شود، عنوان کرد: دانشجویان توانمندی های زیادی دارند و می توانند در رشد و توسعه کشور تأثیرگذار باشند و بر همین مبنا باید مسئولین بیشتر با این قشر از جامعه تعامل برقرار کنند.
مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه کردستان، ضمن اشاره به اینکه نیروی جوان، سرمایه بزرگی برای نظام است اظهار داشت: امروزه مشکلات اقتصادی در جامعه وجود دارد ولی علیرغم این قشر از جامعه می توانیم مقابل دشمنان ایستادگی و راه توسعه کشور را هموار نماییم.
حجت الاسلام محرم بیابانی، با تاکید بر این مهم که باید اعتماد جوانان را جلب نماییم، تصریح کرد: جوانان بزرگترین سرمایه های این کشور هستند و اگر بتوانیم به صورت مطلوب اعتماد آنها را کسب نماییم، این قشر از جامعه می توانند در روند توسعه و ارتقا کشور نقش آفرین باشند.
گفتنی است:، در این جلسه رئیس جهاددانشگاهی کردستان به همراه معاون فرهنگی و اعضای شورای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی حضور داشتند.