پژوهشكده معتمد جهاد دانشگاهی برگزار كرد سمپوزیومی درباره تومورهای پستانی و كاربرد تركیبات ایمنی زا در حیوانات خانگی

ربات كشاورز: سمپوزیوم یك روزه تخصصی هم اندیشی محققان و متخصصان دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران و محققان پژوهشكده معتمد – مركز تحقیقات سرطان پستان – جهاددانشگاهی در پژوهشكده معتمد برگزار گردید.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در این سمپوزیوم كه در دو بخش “جایگاه و اهمیت تومورهای پستانی در انكولوژی حیوانات خانگی” و “كاربرد تركیبات ایمنی زا در طب داخلی حیوانات خانگی” برگزار شد، مباحث مختلفی از جمله: انكولوژی و درمان های سرطان در حیوانات خانگی، انكولوژی مقایسه ای (دامپزشكی و پزشكی) با تمركز بر سرطان های پستان، آنتی بادی های نوتركیب مورد استفاده در طب حیوانات خانگی در جهان، تركیبات محرك سیستم ایمنی مورد استفاده در حیوانات خانگی در ایران، كاربرد و چشم انداز اقتصادی تولید تركیبات ایمنی‏‬ زا در طب حیوانات خانگی در ایران، عنوان شد.
طبق اعلام روابط عمومی پژوهشكده معتمد جهاددانشگاهی، در ادامه، محققان ضمن بحث در باب موارد مطروحه و با در نظر گرفتن توانمندی و علایق شركت كنندگان موارد كلی را برای همكاریهای آتی منظور كرده كه از این بین، تولید دارو و مواد بیولوژیك تعریف شد كه مقرر است در جلسات تكمیلی مطرح شود.