پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی برگزار کرد سمپوزیومی درباره تومورهای پستانی و کاربرد ترکیبات ایمنی زا در حیوانات خانگی

ربات کشاورز: سمپوزیوم یک روزه تخصصی هم اندیشی محققان و متخصصان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و محققان پژوهشکده معتمد – مرکز تحقیقات سرطان پستان – جهاددانشگاهی در پژوهشکده معتمد برگزار گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در این سمپوزیوم که در دو بخش “جایگاه و اهمیت تومورهای پستانی در انکولوژی حیوانات خانگی” و “کاربرد ترکیبات ایمنی زا در طب داخلی حیوانات خانگی” برگزار شد، مباحث مختلفی از جمله: انکولوژی و درمان های سرطان در حیوانات خانگی، انکولوژی مقایسه ای (دامپزشکی و پزشکی) با تمرکز بر سرطان های پستان، آنتی بادی های نوترکیب مورد استفاده در طب حیوانات خانگی در جهان، ترکیبات محرک سیستم ایمنی مورد استفاده در حیوانات خانگی در ایران، کاربرد و چشم انداز اقتصادی تولید ترکیبات ایمنی‏‬ زا در طب حیوانات خانگی در ایران، عنوان شد.
طبق اعلام روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، در ادامه، محققان ضمن بحث در باب موارد مطروحه و با در نظر گرفتن توانمندی و علایق شرکت کنندگان موارد کلی را برای همکاریهای آتی منظور کرده که از این بین، تولید دارو و مواد بیولوژیک تعریف شد که مقرر است در جلسات تکمیلی مطرح شود.