با امضای تفاهم وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی کلید خورد تشکیل تعاونی های دانشجویی با محور فعالیت های نوآورانه

ربات کشاورز: معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی با هدف استفاده از ظرفیت دانشجویان در فعالیت های نوآورانه و تشکیل تعاونیهای دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
با گزارش ایسنا، در مراسم امضای این تفاهم نامه کبیری، معاون امور تعاون وزارتخانه بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشجویی جهاد دانشگاهی تاکید و ابراز امیدواری کرد: این تفاهم نامه منجر به یک همکاری مثبت و مثمر ثمر برای ارتقا و ترویج فرهنگ تعاون خصوصاً در دانشگاه ها شود و پیرو این تفاهم نامه از ظرفیت جهاد دانشگاهی در دانشگاه ها بطور خاص و از ظرفیت های رسانه های در رابطه با جهاد دانشگاهی استفاده گردد.

کبیری افزود: درگذشته باز معاونت تعاون ارتباط و تعامل خوبی در بحث پژوهشی با جهاد دانشگاهی داشته و امیدواریم در بحث ترویجی هم از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده نمائیم.

معاون تعاون وزیر کار اظهار داشت: در قانون اساسی اشاره مستقیم و صریحی به بخش تعاون در کنار بخش خصوصی و دولتی شده و الان بیشتر از ۹۴ هزار تعاونی فعال در کشور داریم. اما بنا داریم در سال ۹۸ این تعاونی ها ساماندهی شوند و به ارتقای کمی و کیفی تعاونی ها بوسیله همکاری با نهادهایی نظیر جهاد دانشگاهی کمک نماییم.

وی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی هم نشان داده در کنار وزارت تعاون گام های خوبی در این راه برداشته و امیدواریم با این تفاهم نامه این مسیر با سرعت بیشتری دنبال شود.

عیسی علیزاده – معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی باز در این مراسم اظهار نمود: اساس جهاد دانشگاهی به موضوعات فرهنگی و تعاملی برمی گردد و در طول این سال ها توانسته اقدامات خوبی در دانشگاه ها رقم زده است.

وی مهم ترین وجه ممیزه جهاد دانشگاهی را نسبت به سایر نهادها در شبکه تشکیلاتی مسنجم در کشور و تفاوت فعالیت هایی دانست که در دانشگاه ها انجام می شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی افزود: جهاد دانشگاهی علاوه بر این چند نهاد دارد که مستقیماً رصد اطلاعات اجتماعی و فرهنگی را در اختیار جهاد قرار می دهد و سبب می شود در حوزه فرهنگی یک نهاد بروز باشیم.

علیزاده با تاکید بر استفاده جدی از ظرفیت دانشجویی در حوزه تعاون ابراز امیدواری کرد این تفاهم نامه منجر به انسجام و ساماندهی بیشتر حوزه شود.

وی اظهار داشت: احساس ما این است که رویکرد فرهنگی در شرایط فعلی جامعه ما باید با سمت فعالیت های اجتماعی برود به دو دلیل، یکی این که شاید کاربردی تر می شود و مشکلات بیشتری را حل می کند. ضمن آنکه با بررسی هایی که داشتیم عموم افراد خصوصاً دانشجویان دز موضوعات اجتماعی استقبال بیشتری می کنند. در کنار این مساله کارآفرینی و نوآوری هم با اهتمام و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.