سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی یادآور شد ارکان اصلی حقوق شهروندی

ربات کشاورز: دبیر علمی چهارمین دوره ˮهمایش ملی حقوق شهروندیˮ با اشاره به اهم فصول یاد شده مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: ثبات و امنیت، به اوج رسیدن مشارکت مردم، مسابقه خدمت رسانی، تعالی بینش سیاسی، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، افزایش چشم گیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه و خیلی از آموزه های دیگر همه از بسترهای مهم یا عناصر و ارکان بی بدیل تحقق حقوق شهروندی است که با عملیاتی شدن آن جوهر حقوق شهروندی بصورت عملی برای مردم و جامعه مهیا شده و گام های تعالی روزافزون تر برای مردم و کشور محقق می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر امین رستم زاده، سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی که بامداد امروز (چهارشنبه ۸ اسفند) در سالن اجتماعات مجتمع علمی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی ارومیه برگزار شد، اظهار نمود: بیشتر از ۲۸۰ مقاله به دبیرخانه همایش وصول شد که پس از ارزیابی علمی و داوری، ۵۵ مقاله به بخش نهایی راه پیدا کرد که از این تعداد مقاله منتخب برمبنای نظر داوران ۱۸ مقاله در بخش نمایش و سخنرانی انتخاب شدند.
وی در عین حال متذکر شد: ۵۲۰ نویسنده بعنوان پژوهشگر مقالات خودرا به صورت انفرادی و مشترک به این همایش ارسال کرده بودند که از این تعداد در مجموع ۴۳ درصد در مقطع کارشناسی ارشد و پایین تر و ۵۷ درصد در مقطع دکترا و دانشجوی دکتری هستند.
رستم زاده اظهار داشت: وابستگی علمی ۵۲ درصد نمایش دهندگان مقالات دانشگاه های خارج استان و ۴۸ درصد بومی دانشگاه های استان بوده است.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اظهار داشت: در این دوره از همایش ۵۸ درصد اعضای کمیته علمی و داوران از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه های خارج استان و ۴۲ درصد باز از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه های داخل استان داوری مقالات را بر عهده داشتند.
وی با اشاره به ترکیب مختلف پژوهشگران شرکت کننده در این دوره از همایش اظهار نمود: ۶۵ درصد از نمایش دهندگان مقاله از رشته های مختلف علوم انسانی بوده و ۳۵ درصد باز از حوزه های فنی و مهندسی و سایر علوم بودند که این خود نشان از ارتقای جایگاه حقوق شهروندی در میان علوم مختلف علوم انسانی و سایر رشته های فنی و مهندسی با رویکرد بین رشته ای دارد.
دبیر علمی همایش با اشاره به اینکه حقوق شهروندی امروزه از لزوم ها و اولویت های هر کشوری تلقی می شود اظهار نمود: کلیدی ترین عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن شمرده می شود و باید به کیفیتی آموزش و تربیت شوند که از دانش، نگرش و مهارتهای گوناگون برخوردار باشند.
وی افزود: دانش عمومی مردم و ضریب پردازش فکری مردم یک جامعه رابطه اثرگذاری بر میزان مشارکت مردم و ارتقا مسؤلیت اجتماعی آنها دارد و سبب نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در فعال سازی عناصر توسعه و پیشرفت یک کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال ۱۷۸۹ جز نخستین اسناد این حوزه تلقی می شود، اظهار داشت: سه دیدگاه را می توان درباب حقوق بشر و شهروندی قائل شد که در رویکرد اول نگرش عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب است و به الگوی آمریکایی یا هانتینگتون مشهور است.
دبیر علمی همایش افزود: در رویکرد دوم و از منظر رویکرد مدرنیست ها بنیادهای حقوق شهروندی جهان شمول بوده و قائل به تفکیک حقوق بشر و شهروندی نیستند و سخن گفتن از حقوق بشر مربوط به یک کشور و جامعه را ناصحیح می دانند که پست مدرن ها در مقابل این رویکرد قرار داشته و بر مؤلفه های بومی منطقه ای و ارزش ها و فرهنگ های اجتماعی هر جامعه تاکید داشته و معتقدند نمی توان یک نسخه را برای همه پیچید.
وی با اشاره به اینکه تفاوت های بین حقوق بشر و شهروندی وجود دارد، اشاره کرد: آموزه های حقوق بشری منبعث از فطرت انسان است و در تمامی ادیان الهی کرامت انسانی بی بدیل ترین مؤلفه وحیانی تلقی می شود و انسان در نگاه قرآن از کرامت و شرافت ذاتی برخوردار می باشد.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افزود: این کرامت یک امر حقیقی است نه اعتباری یعنی انسان به صرف انسانی بودنش از شرافت و کرامت برخوردار می باشد که این مهم یکی از مهمترین تجلی گاه های حقوق بشری اسلامی است و زمانیکه پذیرفتیم انسان دارای جوهری کریم است باید حریت، امنیت و برابری، استقلال و… انواع حقوق او را باز محترم شمرده و بپذیریم.
دکتر رستم زاده اظهار داشت: اساس حقوق بشری در قرآن بر محور حق کرامت، حیات، آزادی و عدالت ابتناء گردیده است.
وی با اشاره به آیه های ۲۷، ۲۸ و ۵۹ سوره نور و آیه ۱۲ حجرات و آیه ۶۴ غافر، ۱۰ و ۹ النباء اشاره کرد: بهره مندی از آرامش در این آیه ها حق هر انسانی قلمداد شده و هرگونه مداخله در امور داخلی آنان منع شده است و برمبنای آیه ۶ توبه و آیه ۷۵ و ۱۰۰ نساء: افراد جامعه صرف نظر از دین و عقیده خود حق پناهندگی دارند و آیه ۵۶ عنکبوت حق برخورداری از تابعیت را یک حق پذیرفته شده تلقی کرده است.
دبیر علمی همایش با اشاره به مبنای نظری حقوق بشر اسلامی اظهار داشت: هدف و غرض خلقت خداوند کمال یافتن هر ناقص است و فطرت انسان با لذاته عاشق کمال و خیر است و این عشق به کمال پایانی ندارد و به هر مرتبه ای که ارضاء می شود طلب بالاتر از آنرا می نماید و آرامش در کمال فقط با خدایی شدن نهایی می شود.
رستم زاده افزود: در فلسفله اسلامی، انسان و حقوق بشری انسانی برگرفته از دو حقیقت جوهری مادی و روحانی است که باید هر دوی این حقیقت وجودی انسان اغنا شود و با تمام شدن جسم روح به کمال خویش ادامه می دهد و در واقع انسان تا رسیدن به سعادت دائم در حال سیر به سمت عشق به خوبی و کمال است بر همین مبنا در فلسفه اسلامی به انسانی بها و ارزش داده می شود که ضمن مد نظر قرار دادن تمامی ابعاد مادی و روحانی زندگی اش به دنبال رسیدن به کمال مطلق است و نه محدود و محصور در این دنیای مادی.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اظهار داشت: در حقوق اسلامی حقوق بشر و شهروندی با تبیین بر اساس خدامحوری بستر ساز متعالی ترین حقوق برای انسان ها است.
وی اظهار داشت: در برخی از مبانی حقوق شهروندی غیر اسلامی این حقوق بیانی حق گرا دارد یعنی پیش و بیشتر از آنکه بشر را مکلف پندارد محق می انگارد، در حالیکه در مباحث حقوق شهروندی بر هر دو وجهه سوژه توأمان تاکید می شود و مسؤلیت و تکلیف شهروندان در قبال هم و جامعه خود سبب تحقق عنصر مهم مشارکت در تعالی حقوق شهروندی است و از طرفی اساساً در نظام حقوقی اسلام باز حق و تکلیف با هم وجود دارد.
دبیر علمی چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی با تشریح سایر مکاتب درباب حقوق شهروندی اظهار داشت: مکتب حقوق پوزیتویستی برای حقوق شهروندان ماهیتی صرفاً قرار دادی و اعتباری قائل است. حقوق طبیعی قواعد حقوق عقل عملی را مبنای نظریات خود قرار داده اند ولی حقوق شهروندی در اسلام با نگرشی کامل تر و جامع الوجهین بر مصالح، مفاسد و واقعیات تکیه داشته و تلفیقی از ماهیت اعتباری – واقعی است.
وی فرهنگ سازی و آموزش و پژوهش را سه رکن تحقق حقوق شهروندی در جامعه عنوان نمود و اضافه کرد: باید با گام های ظریف علمی و خلاقانه توأمان برای این مسیرها برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشیم چونکه سیطره حقوق شهروندی بر تمامی ابعاد و مؤلفه های زندگی اجتماعی انسان انکارناپذیر است.
رستم زاده با تشریح رهنمون های مقام معظم رهبری درباب حقوق شهروندی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری مالامال و سرشار از آموزه هایی اصیل و جوهره حقوق شهروندی است.