اعطای گرنت به دانشمندان مسلمان توسط یك شركت دانش بنیان ایرانی

ربات كشاورز: یك شركت دانش بنیان ایرانی و از حاضران در پنجمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در كشورهای اسلامی، ۶۵ هزار دلار گرنت در چارچوب تجهیزات آزمایشگاهی به دانشمندان مسلمان اعطا می كند.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از بنیاد مصطفی(ص)، دومین پنل پنجمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری (STEP) در كشورهای اسلامی در مركز بین المللی علوم شیمی و زیستی (ICCBS) دانشگاه كراچی پاكستان اجرا شد.
پروفسور جكییینگ برگزیده جایزه مصطفی(ص) ۲۰۱۵ ریاست دومین پنل پنجمین نشست استپ را برعهده داشت. در این پنل رسول دیناروند عضو هیات مدیره بنیاد مصطفی(ص)، حسن اعزازی از دانشگاه آمریكایی قاهره و سیدمحمد نوربخش درباب تجاری سازی حوزه سلامت؛ كمبود منابع و راهكارهای همكاری صحبت كردند.
در این پنل سید محمد نوربخش مدیر عامل یك شركت دانش بنیان اظهار داشت: در این دوره از نشست استپ ما گرنت ۶۵ هزار دلاری را برای تجهیزات آزمایشگاهی دانشمندانی اختصاص داده ایم كه پروپوزال عرضه كنند.
وی اضافه كرد: در سه روزی كه این نشست برگزار می شود، آموزش می بینند و در نهایت ۱۰ نفر منتخب می شوند تا آزمایشگاه های آنها برای تحقیقات تجهیز شود.