اعطای گرنت به دانشمندان مسلمان توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی

ربات کشاورز: یک شرکت دانش بنیان ایرانی و از حاضران در پنجمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی، ۶۵ هزار دلار گرنت در چارچوب تجهیزات آزمایشگاهی به دانشمندان مسلمان اعطا می کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از بنیاد مصطفی(ص)، دومین پنل پنجمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری (STEP) در کشورهای اسلامی در مرکز بین المللی علوم شیمی و زیستی (ICCBS) دانشگاه کراچی پاکستان اجرا شد.
پروفسور جکییینگ برگزیده جایزه مصطفی(ص) ۲۰۱۵ ریاست دومین پنل پنجمین نشست استپ را برعهده داشت. در این پنل رسول دیناروند عضو هیات مدیره بنیاد مصطفی(ص)، حسن اعزازی از دانشگاه آمریکایی قاهره و سیدمحمد نوربخش درباب تجاری سازی حوزه سلامت؛ کمبود منابع و راهکارهای همکاری صحبت کردند.
در این پنل سید محمد نوربخش مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان اظهار داشت: در این دوره از نشست استپ ما گرنت ۶۵ هزار دلاری را برای تجهیزات آزمایشگاهی دانشمندانی اختصاص داده ایم که پروپوزال عرضه کنند.
وی اضافه کرد: در سه روزی که این نشست برگزار می شود، آموزش می بینند و در نهایت ۱۰ نفر منتخب می شوند تا آزمایشگاه های آنها برای تحقیقات تجهیز شود.